De Vlaamse regering moest de begroting voor 2015 fors bijsturen. Bij de opmaak mikte de de ploeg van minister-president Geert Bourgeois (N-VA) nog op een begrotingsevenwicht. Maar een reeks budgettaire 'opdoffers', zoals de tegenvallende economische parameters en een negatieve correctie van de doorstorting van de financieringswet van bijna 400 miljoen euro, dwongen de regering in het rood te gaan.

Slapend patrimonium

Er werd afgeklopt op een tekort van bijna 550 miljoen euro. Dat resultaat werd onder meer bereikt door een pakket extra besparingen (111,5 miljoen euro) en een reeks eenmalige maatregelen (150 miljoen euro). De meest opvallende nieuwigheid in de begrotingsaanpassing is de hervorming van de schenkingsrechten voor onroerende goederen. Die tarieven worden verlaagd en vereenvoudigd.

De maatregel moet ervoor zorgen dat slapend patrimonium geactiveerd wordt. Er komt een extra korting bij renovatie of langdurige verhuring van het geschonken vastgoed. Dat moet meteen ook een stimulans zijn voor de bouwsector.

Afwijken van regeerakkoord

Met een tekort van bijna 550 miljoen euro wijkt de Vlaamse regering af van het regeerakkoord, maar minister-president Bourgeois hamerde er eerder al op dat de regering door "zwaar weer" moet. Bovendien is het tekort van 550 miljoen euro minder dan de 765 miljoen euro die de Hoge Raad voor Financiën (HRF) in zijn rapport had voorzien.

De Vlaamse regering wil in 2017 aanknopen met een evenwicht. Dat is ook een jaar vroeger dan voorzien in het HRF-rapport. (Belga/WB)

De Vlaamse regering moest de begroting voor 2015 fors bijsturen. Bij de opmaak mikte de de ploeg van minister-president Geert Bourgeois (N-VA) nog op een begrotingsevenwicht. Maar een reeks budgettaire 'opdoffers', zoals de tegenvallende economische parameters en een negatieve correctie van de doorstorting van de financieringswet van bijna 400 miljoen euro, dwongen de regering in het rood te gaan. Er werd afgeklopt op een tekort van bijna 550 miljoen euro. Dat resultaat werd onder meer bereikt door een pakket extra besparingen (111,5 miljoen euro) en een reeks eenmalige maatregelen (150 miljoen euro). De meest opvallende nieuwigheid in de begrotingsaanpassing is de hervorming van de schenkingsrechten voor onroerende goederen. Die tarieven worden verlaagd en vereenvoudigd. De maatregel moet ervoor zorgen dat slapend patrimonium geactiveerd wordt. Er komt een extra korting bij renovatie of langdurige verhuring van het geschonken vastgoed. Dat moet meteen ook een stimulans zijn voor de bouwsector. Met een tekort van bijna 550 miljoen euro wijkt de Vlaamse regering af van het regeerakkoord, maar minister-president Bourgeois hamerde er eerder al op dat de regering door "zwaar weer" moet. Bovendien is het tekort van 550 miljoen euro minder dan de 765 miljoen euro die de Hoge Raad voor Financiën (HRF) in zijn rapport had voorzien. De Vlaamse regering wil in 2017 aanknopen met een evenwicht. Dat is ook een jaar vroeger dan voorzien in het HRF-rapport. (Belga/WB)