De afschaffing van de Vlaamse Woonraad, de Vlaamse strategische adviesraad voor het beleidsdomein wonen, stond al in het regeerakkoord van de regering-Jambon. Het is de bedoeling om de raad om te vormen tot een 'proactief stakeholdersoverleg'. De manier waarop de huidige Woonraad advies moest verlenen, werd gezien als "weinig efficiënt", "statisch" en "beleidsproces vertragend". Werken met een proactief stakeholdersoverleg moet meer flexibiliteit toelaten. "Met dit decreet loodsen we de Woonraad de 21ste eeuw in", zegt Sarah Smeyers (N-VA), die het decreet indiende samen met Vera Jans (CD&V) en Mercedes Van Volcem (Open Vld). "De Vlaamse Woonraad heeft zeker zijn verdienste gehad, maar hield onvoldoende rekening met alle betrokkenen bij het Vlaamse woonbeleid en met de evoluties van de laatste jaren terzake", zegt de N-VA-politica. Volgens Smeyers was de Woondraad "te statisch" en slaagde het orgaan er onvoldoende in alle actoren echt te betrekken. "Daarom hervormen we de Woonraad tot een losser maar proactief overleg. We houden proactief en gedurende het hele beleidsvormingsproces rekening houden met de standpunten van àlle belanghebbenden. Denk aan de inbreng van academici, de financiële en industriële wereld, overheden en het middenveld. Op die manier realiseren we een ruimere betrokkenheid en een bredere inhoudelijke invalshoek." (Belga)

De afschaffing van de Vlaamse Woonraad, de Vlaamse strategische adviesraad voor het beleidsdomein wonen, stond al in het regeerakkoord van de regering-Jambon. Het is de bedoeling om de raad om te vormen tot een 'proactief stakeholdersoverleg'. De manier waarop de huidige Woonraad advies moest verlenen, werd gezien als "weinig efficiënt", "statisch" en "beleidsproces vertragend". Werken met een proactief stakeholdersoverleg moet meer flexibiliteit toelaten. "Met dit decreet loodsen we de Woonraad de 21ste eeuw in", zegt Sarah Smeyers (N-VA), die het decreet indiende samen met Vera Jans (CD&V) en Mercedes Van Volcem (Open Vld). "De Vlaamse Woonraad heeft zeker zijn verdienste gehad, maar hield onvoldoende rekening met alle betrokkenen bij het Vlaamse woonbeleid en met de evoluties van de laatste jaren terzake", zegt de N-VA-politica. Volgens Smeyers was de Woondraad "te statisch" en slaagde het orgaan er onvoldoende in alle actoren echt te betrekken. "Daarom hervormen we de Woonraad tot een losser maar proactief overleg. We houden proactief en gedurende het hele beleidsvormingsproces rekening houden met de standpunten van àlle belanghebbenden. Denk aan de inbreng van academici, de financiële en industriële wereld, overheden en het middenveld. Op die manier realiseren we een ruimere betrokkenheid en een bredere inhoudelijke invalshoek." (Belga)