De Vlaamse regering besliste eerder al om de provincies niet af te schaffen, maar ze wel sterk af te slanken. Een deel van die afslanking werd eind 2016 al goedgekeurd. Ten laatste tegen 1 januari 2018 moeten de persoonsgebonden bevoegdheden (cultuur, jeugd, sport of welzijn) van de provincies overgeheveld zijn naar het Vlaamse of lokale niveau. Nu zet het Vlaams Parlement het licht op groen voor de tweede grote stap: de halvering van het aantal provincieraadsleden.

Nu zet het Vlaams Parlement het licht op groen voor de tweede grote stap: de halvering van het aantal provincieraadsleden. Concreet zullen er in 2018 geen 350 maar nog slechts 175 provincieraadsleden verkozen worden. Tot nog toe waren er voor provincies met minder dan 1 miljoen inwoners 63 provincieraadsleden en 72 voor provincies met meer dan 1 miljoen inwoners. Vandaag worden dat er respectievelijk 31 en 36 (31 in Limburg en 36 in de andere provincies).

In de aanloop naar de goedkeuring van het decreet laaide een discussie op over het invoeren van stemrecht vanaf 16 jaar. Dat voorstel, dat niet enkel gesteund werd door oppositiepartijen sp.a en Groen maar ook door meerderheidspartijen Open Vld en CD&V, haalde het niet omdat N-VA zich bleef verzetten. De grootste regeringspartij is niet overtuigd van het draagvlak voor het voorstel en houdt resoluut vast aan de leeftijdsgrens van 18 jaar.

Dat oppositiepartijen Groen, sp.a en Vlaams Belang zich onthielden bij de stemming kon voor minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) niet door de beugel. 'Dit gaat over vermindering van 175 politieke mandaten. Wie dat niet mee goedkeurt, verliest elke geloofwaardigheid als het gaat over het verminderen van mandaten', aldus Homans.

Die uitval werd niet gesmaakt door de oppositie. Groen en sp.a benadrukken dat ze op zich geen probleem hebben met het halveren van het aantal provincieleden, maar halen verschillende redenen en bezwaren aan om toch niet op de groene knop te drukken. Zo wijst Groen op een eigen voorstel (rond stads- en streekgewesten) dat inhoudelijk verschilt van het voorliggende plan. Vlaams Belang blijft dan weer voorstander van de volledige afschaffing van de provincies.

De Vlaamse regering besliste eerder al om de provincies niet af te schaffen, maar ze wel sterk af te slanken. Een deel van die afslanking werd eind 2016 al goedgekeurd. Ten laatste tegen 1 januari 2018 moeten de persoonsgebonden bevoegdheden (cultuur, jeugd, sport of welzijn) van de provincies overgeheveld zijn naar het Vlaamse of lokale niveau. Nu zet het Vlaams Parlement het licht op groen voor de tweede grote stap: de halvering van het aantal provincieraadsleden. Nu zet het Vlaams Parlement het licht op groen voor de tweede grote stap: de halvering van het aantal provincieraadsleden. Concreet zullen er in 2018 geen 350 maar nog slechts 175 provincieraadsleden verkozen worden. Tot nog toe waren er voor provincies met minder dan 1 miljoen inwoners 63 provincieraadsleden en 72 voor provincies met meer dan 1 miljoen inwoners. Vandaag worden dat er respectievelijk 31 en 36 (31 in Limburg en 36 in de andere provincies).In de aanloop naar de goedkeuring van het decreet laaide een discussie op over het invoeren van stemrecht vanaf 16 jaar. Dat voorstel, dat niet enkel gesteund werd door oppositiepartijen sp.a en Groen maar ook door meerderheidspartijen Open Vld en CD&V, haalde het niet omdat N-VA zich bleef verzetten. De grootste regeringspartij is niet overtuigd van het draagvlak voor het voorstel en houdt resoluut vast aan de leeftijdsgrens van 18 jaar. Dat oppositiepartijen Groen, sp.a en Vlaams Belang zich onthielden bij de stemming kon voor minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) niet door de beugel. 'Dit gaat over vermindering van 175 politieke mandaten. Wie dat niet mee goedkeurt, verliest elke geloofwaardigheid als het gaat over het verminderen van mandaten', aldus Homans. Die uitval werd niet gesmaakt door de oppositie. Groen en sp.a benadrukken dat ze op zich geen probleem hebben met het halveren van het aantal provincieleden, maar halen verschillende redenen en bezwaren aan om toch niet op de groene knop te drukken. Zo wijst Groen op een eigen voorstel (rond stads- en streekgewesten) dat inhoudelijk verschilt van het voorliggende plan. Vlaams Belang blijft dan weer voorstander van de volledige afschaffing van de provincies.