Hoe ver kan en mag je de persoonlijke vrijheden van burgers inperken om de gezondheidscrisis beter aan te pakken? Het is een debat dat al maanden loopt en het is en blijft een moeilijk spanningsveld. Het Vlaams Parlement heeft nu een aanvulling op het decreet over het preventiebeleid en de contactopsporing goedgekeurd. Zo is onder meer beslist steden en gemeenten meer persoonsgegevens door te spelen voor een effectievere handhaving, met name van personen die verplicht in quarantaine moeten gaan. Het gaat dan om mensen die positief testten, mensen die een verhoogd risico lopen op besmetting bijvoorbeeld omdat ze in nauw contact geweest zijn met een besmet persoon en mensen die terugkeren uit een rode zone in het buitenland. "Steden en gemeenten kunnen op de hoogte gebracht worden van de naam en voornaam, het adres waar de persoon in afzondering gaat en de termijn van de afzondering", legt indiener Katrien Schryvers uit. Volgens de CD&V-politica blijft het de bedoeling om vooral werk te maken van "zachte handhaving" en sensibilisering en dienen de bijkomende sanctionerende hefbomen vooral om op te treden tegen wie "hardleers" is. Het decreet verankert ook de verplichting aan mensen die terugkeren uit een rode zone om in tijdelijke afzonderinng gaan. Nu vloeit die richtlijn voort uit een bevel van de ambtenaar-arts. Maar de verplichting krijgt nu dus een decretale basis. N-VA-parlementslid Lorin Parys en Open Vld-fractieleider Willem-Frederik Schiltz erkennen dat het moeilijk is om een goed evenwicht te vinden tussen van de rechtsstaat en de volksgezondheid, maar zij benadrukken dat de maatregelen "tijdelijk" en "proportioneel" zijn. Zo wijst Parys op de uitzonderingen op de algemene quarantainemaatregelen. Die uitzonderingen zijn volgens hem essentieel om het voorstel "proportioneel" te maken. "Iemand die voor een essentiële verplaatsing uit het buitenland komt, iemand die minder dan 48 uur in het buitenland verbleef en wie via de zelfevaluatie van de Passenger Locator Form niet als hoogrisico wordt aangemerkt, moet niet in quarantaine", aldus Parys. (Belga)

Hoe ver kan en mag je de persoonlijke vrijheden van burgers inperken om de gezondheidscrisis beter aan te pakken? Het is een debat dat al maanden loopt en het is en blijft een moeilijk spanningsveld. Het Vlaams Parlement heeft nu een aanvulling op het decreet over het preventiebeleid en de contactopsporing goedgekeurd. Zo is onder meer beslist steden en gemeenten meer persoonsgegevens door te spelen voor een effectievere handhaving, met name van personen die verplicht in quarantaine moeten gaan. Het gaat dan om mensen die positief testten, mensen die een verhoogd risico lopen op besmetting bijvoorbeeld omdat ze in nauw contact geweest zijn met een besmet persoon en mensen die terugkeren uit een rode zone in het buitenland. "Steden en gemeenten kunnen op de hoogte gebracht worden van de naam en voornaam, het adres waar de persoon in afzondering gaat en de termijn van de afzondering", legt indiener Katrien Schryvers uit. Volgens de CD&V-politica blijft het de bedoeling om vooral werk te maken van "zachte handhaving" en sensibilisering en dienen de bijkomende sanctionerende hefbomen vooral om op te treden tegen wie "hardleers" is. Het decreet verankert ook de verplichting aan mensen die terugkeren uit een rode zone om in tijdelijke afzonderinng gaan. Nu vloeit die richtlijn voort uit een bevel van de ambtenaar-arts. Maar de verplichting krijgt nu dus een decretale basis. N-VA-parlementslid Lorin Parys en Open Vld-fractieleider Willem-Frederik Schiltz erkennen dat het moeilijk is om een goed evenwicht te vinden tussen van de rechtsstaat en de volksgezondheid, maar zij benadrukken dat de maatregelen "tijdelijk" en "proportioneel" zijn. Zo wijst Parys op de uitzonderingen op de algemene quarantainemaatregelen. Die uitzonderingen zijn volgens hem essentieel om het voorstel "proportioneel" te maken. "Iemand die voor een essentiële verplaatsing uit het buitenland komt, iemand die minder dan 48 uur in het buitenland verbleef en wie via de zelfevaluatie van de Passenger Locator Form niet als hoogrisico wordt aangemerkt, moet niet in quarantaine", aldus Parys. (Belga)