De Vlaamse regerig stelde de piste van extra tijdelijke gezondheidsinfrastructuur al voor het weekend in het vooruitzicht. Een nooddecreet moet de kans geven om snel in te spelen op de toenemende druk op de ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen. "Het is goed mogelijk dat we snel geconfronteerd worden met de limieten van de capaciteit in onze verzorgings- en onderzoeksinstellingen", zeggen fractieleiders Wilfried Vandaele (N-VA), Peter Van Rompuy (CD&V), Willem-Frederik Schiltz (Open Vld). Om snel bijkomende capaciteit te kunnen creëren, moet er een mouw gepast worden aan de regels. Daarom komt er nu een vrijstelling van de stedenbouwkundige vergunningsplicht voor constructies die nodig zijn in de strijd tegen het coronavirus. Daarnaast versoepelt het decreet een aantal behandelings- en adviestermijnen. Door de coronacrisis bestaat namelijk de kans dat Vlaamse en lokale administraties bepaalde deadlines voor behandeling niet halen. "Daarom geeft het Vlaams Parlement aan de Vlaamse regering de bevoegdheid om in geval van een dergelijke noodsituatie bepaalde dwingende proceduretermijnen op te schorten of te verlengen, of tijdelijk bepaalde procedureverplichtingen aan te passen", luidt het. De bijzondere regels gelden voor een maximale termijn van 180 dagen, eventueel te verlengen met nog eens 180 dagen. Het voorstel van decreet is gisteren ingediend en wordt morgen meteen ter stemming voorgelegd in de plenaire van het Vlaamse halfrond. (Belga)

De Vlaamse regerig stelde de piste van extra tijdelijke gezondheidsinfrastructuur al voor het weekend in het vooruitzicht. Een nooddecreet moet de kans geven om snel in te spelen op de toenemende druk op de ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen. "Het is goed mogelijk dat we snel geconfronteerd worden met de limieten van de capaciteit in onze verzorgings- en onderzoeksinstellingen", zeggen fractieleiders Wilfried Vandaele (N-VA), Peter Van Rompuy (CD&V), Willem-Frederik Schiltz (Open Vld). Om snel bijkomende capaciteit te kunnen creëren, moet er een mouw gepast worden aan de regels. Daarom komt er nu een vrijstelling van de stedenbouwkundige vergunningsplicht voor constructies die nodig zijn in de strijd tegen het coronavirus. Daarnaast versoepelt het decreet een aantal behandelings- en adviestermijnen. Door de coronacrisis bestaat namelijk de kans dat Vlaamse en lokale administraties bepaalde deadlines voor behandeling niet halen. "Daarom geeft het Vlaams Parlement aan de Vlaamse regering de bevoegdheid om in geval van een dergelijke noodsituatie bepaalde dwingende proceduretermijnen op te schorten of te verlengen, of tijdelijk bepaalde procedureverplichtingen aan te passen", luidt het. De bijzondere regels gelden voor een maximale termijn van 180 dagen, eventueel te verlengen met nog eens 180 dagen. Het voorstel van decreet is gisteren ingediend en wordt morgen meteen ter stemming voorgelegd in de plenaire van het Vlaamse halfrond. (Belga)