Op 12 april schreef de Vlaamse minister van Media op zijn website en Facebookpagina een boodschap naar aanleiding van de rellen in Anderlecht. Met de tekst wilde Dalle naar eigen zeggen een oproep doen om meer oog te hebben voor de vaak moeilijke omstandigheden waarin kwetsbare jongeren zich bevinden. "Als politicus vind ik het de taak van de politiek om jongeren het nodige perspectief te bieden. Kwetsbare jongeren worden dubbel getroffen door de maatregelen", aldus de minister. In het stuk verdedigt de minister naar eigen zeggen op geen enkele manier de relschoppers en veroordeelt hij met klem het geweld tegen de politiediensten. De website SCEPTR publiceerde volgens Dalle ook een artikel met als titel "CD&V neemt het op voor allochtone relschoppers". "De titel en het artikel komen op geen enkele manier overeen met wat de minister schrijft", zegt Dalle vanmiddag in een persbericht. "Stellingen worden uit de context getrokken en subjectief geknipt. Ik vroeg een rechtzetting maar kreeg geen reactie. Het bericht kende een grote verspreiding via sociale media. Door de publicatie van het artikel kwam er een stroom van haatberichten en zelfs bedreigingen tot stand." "Als minister van media til ik bijzonder zwaar aan dit soort praktijken", aldus de minister. "Deze berichtgeving is tendentieus en foutief en werkt polarisering in de hand. Het doet ook afbreuk aan het goede werk van heel wat journalisten die zich dagelijks inzetten voor genuanceerde en kwaliteitsvolle berichtgeving." Dalle wil hiermee een voorbeeld stellen. "Handelswijzen in strijd met de Code van de Raad voor de Journalistiek moeten streng veroordeeld worden. Het is aan de Raad van de Journalistiek om hier in alle onafhankelijkheid over te oordelen; wie zich uitgeeft als journalist of nieuwsmedium moet de deontologische regels, bijvoorbeeld waarheidsgetrouw berichten, respecteren." (Belga)

Op 12 april schreef de Vlaamse minister van Media op zijn website en Facebookpagina een boodschap naar aanleiding van de rellen in Anderlecht. Met de tekst wilde Dalle naar eigen zeggen een oproep doen om meer oog te hebben voor de vaak moeilijke omstandigheden waarin kwetsbare jongeren zich bevinden. "Als politicus vind ik het de taak van de politiek om jongeren het nodige perspectief te bieden. Kwetsbare jongeren worden dubbel getroffen door de maatregelen", aldus de minister. In het stuk verdedigt de minister naar eigen zeggen op geen enkele manier de relschoppers en veroordeelt hij met klem het geweld tegen de politiediensten. De website SCEPTR publiceerde volgens Dalle ook een artikel met als titel "CD&V neemt het op voor allochtone relschoppers". "De titel en het artikel komen op geen enkele manier overeen met wat de minister schrijft", zegt Dalle vanmiddag in een persbericht. "Stellingen worden uit de context getrokken en subjectief geknipt. Ik vroeg een rechtzetting maar kreeg geen reactie. Het bericht kende een grote verspreiding via sociale media. Door de publicatie van het artikel kwam er een stroom van haatberichten en zelfs bedreigingen tot stand." "Als minister van media til ik bijzonder zwaar aan dit soort praktijken", aldus de minister. "Deze berichtgeving is tendentieus en foutief en werkt polarisering in de hand. Het doet ook afbreuk aan het goede werk van heel wat journalisten die zich dagelijks inzetten voor genuanceerde en kwaliteitsvolle berichtgeving." Dalle wil hiermee een voorbeeld stellen. "Handelswijzen in strijd met de Code van de Raad voor de Journalistiek moeten streng veroordeeld worden. Het is aan de Raad van de Journalistiek om hier in alle onafhankelijkheid over te oordelen; wie zich uitgeeft als journalist of nieuwsmedium moet de deontologische regels, bijvoorbeeld waarheidsgetrouw berichten, respecteren." (Belga)