Het Infopunt kwam er op initiatief van Pascal Smet en het UZ Gent en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, in het kader van het Gelijkekansenbeleid. De minister wijst erop dat de situatie voor transgenders bijzonder kwetsbaar is in verschillende maatschappelijke domeinen. "Zo zijn bijvoorbeeld de werkloosheidscijfers erg hoog, net als de zelfmoordcijfers en gezondheidsproblemen", aldus Smet. Hij financierde onderzoek naar geweld tegen transgenders en zorgde ervoor dat diploma's en kwalificatiebewijzen met de nieuwe naam verkregen kunnen worden. Voorts werkt hij aan een betere en sterkere positie van transgenders op de werkvloer. "Altijd zijn er mensen geweest die worstelden met hun genderidentiteit", aldus Smet. "En nog meer dan bij de holebiseksualiteit, was er maar mondjesmaat openheid van geest om daarover te praten, om daarover informatie te kunnen krijgen, laat staan om dat te uiten. Broodnodig nochtans, want begrip is de eerste stap naar aanvaarding en vervolgens geluk." De opening van het Infopunt in het Gentse UZ werd bijgewoond door verschillende transgenders en er waren onder meer afvaardigingen van Roze Huizen en de koepelvereniging çavaria. (MUA)

Het Infopunt kwam er op initiatief van Pascal Smet en het UZ Gent en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, in het kader van het Gelijkekansenbeleid. De minister wijst erop dat de situatie voor transgenders bijzonder kwetsbaar is in verschillende maatschappelijke domeinen. "Zo zijn bijvoorbeeld de werkloosheidscijfers erg hoog, net als de zelfmoordcijfers en gezondheidsproblemen", aldus Smet. Hij financierde onderzoek naar geweld tegen transgenders en zorgde ervoor dat diploma's en kwalificatiebewijzen met de nieuwe naam verkregen kunnen worden. Voorts werkt hij aan een betere en sterkere positie van transgenders op de werkvloer. "Altijd zijn er mensen geweest die worstelden met hun genderidentiteit", aldus Smet. "En nog meer dan bij de holebiseksualiteit, was er maar mondjesmaat openheid van geest om daarover te praten, om daarover informatie te kunnen krijgen, laat staan om dat te uiten. Broodnodig nochtans, want begrip is de eerste stap naar aanvaarding en vervolgens geluk." De opening van het Infopunt in het Gentse UZ werd bijgewoond door verschillende transgenders en er waren onder meer afvaardigingen van Roze Huizen en de koepelvereniging çavaria. (MUA)