De ingrepen aan het Gravensteen werden bij de voorstelling in 2019 omschreven als "subtiel en terughoudend", met "een slanke lifttoren en een bypass aan de binnenzijde van de walmuur" die de toegankelijkheid moeten vergroten. De ondertekenaars van de open brief verzetten zich tegen de plannen. "Het stadsbestuur is van plan om een gat in de muur rond het Gravensteen te slaan, een paviljoen op het grasperk naast de burcht te zetten en een lift tegen de gevel te plaatsen", stelt de open brief. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, Matthias Diependaele (N-VA), wil "de spanningen over de geplande restauratie van en de toevoegingen aan het Gentse Gravensteen doorbreken", zegt hij in een persbericht. "Ik merk dat er heel wat ruis zit tussen actiegroepen, buurtbewoners en de stad Gent. Voornamelijk de aspecten met betrekking tot onroerend erfgoed verhitten de gemoederen. Daarom wil ik een constructief overleg opstarten om de verschillende belangen met elkaar te verzoenen. Ik reik dus de hand aan alle betrokken actoren." De Vlaamse Overheid is in deze fase van het proces echter niet betrokken. "Op het einde van de rit verleent mijn agentschap wel een advies over de plannen. Denk hierbij aan de liftkoker tegen de donjon, het volume dat gebouwd wordt in het parkje en over de doorboring van de buitenmuur. Het zijn net deze zaken die aan de basis liggen voor het protest." Het Gravensteen is een van de meest toonaangevende gebouwen van heel Vlaanderen, aldus de minister. "We steunen het Gentse stadsbestuur in zijn plannen om het monument te restaureren en toegankelijk te maken voor personen met een handicap, om zo de uitstraling in Vlaanderen en internationaal nog te vergroten. Het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed denkt hier constructief mee om dat moeilijke evenwicht te vinden tussen toegankelijkheid en bewaren van erfgoedwaarde. Maar, voor een project van zo'n omvang is het belangrijk om rekening te houden met de gevoeligheden van de lokale bevolking, de Gentenaars." Diependale stelt dat hij een patstelling wil voorkomen. "Ik vind het mijn taak als minister van Onroerend Erfgoed om ons erfgoed te beschermen. Die taak neem ik heel ruim op, want voor mij valt zo'n verzoeningsoverleg ook onder het beschermen van ons erfgoed." (Belga)

De ingrepen aan het Gravensteen werden bij de voorstelling in 2019 omschreven als "subtiel en terughoudend", met "een slanke lifttoren en een bypass aan de binnenzijde van de walmuur" die de toegankelijkheid moeten vergroten. De ondertekenaars van de open brief verzetten zich tegen de plannen. "Het stadsbestuur is van plan om een gat in de muur rond het Gravensteen te slaan, een paviljoen op het grasperk naast de burcht te zetten en een lift tegen de gevel te plaatsen", stelt de open brief. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, Matthias Diependaele (N-VA), wil "de spanningen over de geplande restauratie van en de toevoegingen aan het Gentse Gravensteen doorbreken", zegt hij in een persbericht. "Ik merk dat er heel wat ruis zit tussen actiegroepen, buurtbewoners en de stad Gent. Voornamelijk de aspecten met betrekking tot onroerend erfgoed verhitten de gemoederen. Daarom wil ik een constructief overleg opstarten om de verschillende belangen met elkaar te verzoenen. Ik reik dus de hand aan alle betrokken actoren." De Vlaamse Overheid is in deze fase van het proces echter niet betrokken. "Op het einde van de rit verleent mijn agentschap wel een advies over de plannen. Denk hierbij aan de liftkoker tegen de donjon, het volume dat gebouwd wordt in het parkje en over de doorboring van de buitenmuur. Het zijn net deze zaken die aan de basis liggen voor het protest." Het Gravensteen is een van de meest toonaangevende gebouwen van heel Vlaanderen, aldus de minister. "We steunen het Gentse stadsbestuur in zijn plannen om het monument te restaureren en toegankelijk te maken voor personen met een handicap, om zo de uitstraling in Vlaanderen en internationaal nog te vergroten. Het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed denkt hier constructief mee om dat moeilijke evenwicht te vinden tussen toegankelijkheid en bewaren van erfgoedwaarde. Maar, voor een project van zo'n omvang is het belangrijk om rekening te houden met de gevoeligheden van de lokale bevolking, de Gentenaars." Diependale stelt dat hij een patstelling wil voorkomen. "Ik vind het mijn taak als minister van Onroerend Erfgoed om ons erfgoed te beschermen. Die taak neem ik heel ruim op, want voor mij valt zo'n verzoeningsoverleg ook onder het beschermen van ons erfgoed." (Belga)