Uit de gisteren uitgestuurde bijwerkte "FAQ" blijkt opnieuw dat de federale regering vasthoudt aan het verbod op huisbezoeken met kandidaat-kopers en -huurders in de immosector, betreurt de N-VA-minister. De enkele kleine openingen zijn "veel te beperkt". Zo is de opening rond de lokale opvanginitiatieven volgens Diependaele ruim onvoldoende is. "Niet elke gemeente heeft een breed uitgebouwd opvanginitiatief om dergelijke grote aantallen op te vangen. Die initiatieven zijn vooral gericht op mensen die door onheil moeten verhuizen zoals bijvoorbeeld woningbrand", laat hij weten. Mensen in een moeilijke situatie zijn een van de argumenten die de minister aanhaalt in zijn verzet tegen het coronaverbod op plaatsbezoeken. "Het is niet de bedoeling de virologische veiligheidsvoorschriften in twijfel te trekken. Maar dat de woningmarkt niet aanzien wordt als essentieel, is onbegrijpelijk. Heel wat mensen komen tegen hun wil in precaire woonnood en moeten op zoek naar een nieuwe woning. Plaatsbezoeken horen daar onlosmakelijk bij en kunnen perfect veilig verlopen. Denk maar aan mensen die te maken krijgen met intrafamiliaal geweld, echtscheidingen, relatiebreuken, dreigende CO-vergiftiging, onbewoonbaarverklaringen of onveilige en ongezonde woonsituaties." Mensen in een moeilijke situatie zijn een van de argumenten die de minister aanhaalt in zijn verzet tegen het coronaverbod op plaatsbezoeken. "Het is niet de bedoeling de virologische veiligheidsvoorschriften in twijfel te trekken. Maar dat de woningmarkt niet aanzien wordt als essentieel, is onbegrijpelijk. Heel wat mensen komen tegen hun wil in precaire woonnood en moeten op zoek naar een nieuwe woning. Plaatsbezoeken horen daar onlosmakelijk bij en kunnen perfect veilig verlopen. Denk maar aan mensen die te maken krijgen met intrafamiliaal geweld, echtscheidingen, relatiebreuken, dreigende CO-vergiftiging, onbewoonbaarverklaringen of onveilige en ongezonde woonsituaties." Daarbij wijst de minister opnieuw op het eerder met de sector uitgewerkte protocol om plaatsbezoeken veilig te laten plaatsvinden. Dat kreeg tweemaal een gunstig advies van de virologen, klinkt het. Voorts betreurt hij dat kantoorbezichtigingen bijvoorbeeld wel nog zouden kunnen. Ook merkt hij op dat huisbezoeken in de sociale huur wel mogelijk zijn. (Belga)

Uit de gisteren uitgestuurde bijwerkte "FAQ" blijkt opnieuw dat de federale regering vasthoudt aan het verbod op huisbezoeken met kandidaat-kopers en -huurders in de immosector, betreurt de N-VA-minister. De enkele kleine openingen zijn "veel te beperkt". Zo is de opening rond de lokale opvanginitiatieven volgens Diependaele ruim onvoldoende is. "Niet elke gemeente heeft een breed uitgebouwd opvanginitiatief om dergelijke grote aantallen op te vangen. Die initiatieven zijn vooral gericht op mensen die door onheil moeten verhuizen zoals bijvoorbeeld woningbrand", laat hij weten. Mensen in een moeilijke situatie zijn een van de argumenten die de minister aanhaalt in zijn verzet tegen het coronaverbod op plaatsbezoeken. "Het is niet de bedoeling de virologische veiligheidsvoorschriften in twijfel te trekken. Maar dat de woningmarkt niet aanzien wordt als essentieel, is onbegrijpelijk. Heel wat mensen komen tegen hun wil in precaire woonnood en moeten op zoek naar een nieuwe woning. Plaatsbezoeken horen daar onlosmakelijk bij en kunnen perfect veilig verlopen. Denk maar aan mensen die te maken krijgen met intrafamiliaal geweld, echtscheidingen, relatiebreuken, dreigende CO-vergiftiging, onbewoonbaarverklaringen of onveilige en ongezonde woonsituaties." Mensen in een moeilijke situatie zijn een van de argumenten die de minister aanhaalt in zijn verzet tegen het coronaverbod op plaatsbezoeken. "Het is niet de bedoeling de virologische veiligheidsvoorschriften in twijfel te trekken. Maar dat de woningmarkt niet aanzien wordt als essentieel, is onbegrijpelijk. Heel wat mensen komen tegen hun wil in precaire woonnood en moeten op zoek naar een nieuwe woning. Plaatsbezoeken horen daar onlosmakelijk bij en kunnen perfect veilig verlopen. Denk maar aan mensen die te maken krijgen met intrafamiliaal geweld, echtscheidingen, relatiebreuken, dreigende CO-vergiftiging, onbewoonbaarverklaringen of onveilige en ongezonde woonsituaties." Daarbij wijst de minister opnieuw op het eerder met de sector uitgewerkte protocol om plaatsbezoeken veilig te laten plaatsvinden. Dat kreeg tweemaal een gunstig advies van de virologen, klinkt het. Voorts betreurt hij dat kantoorbezichtigingen bijvoorbeeld wel nog zouden kunnen. Ook merkt hij op dat huisbezoeken in de sociale huur wel mogelijk zijn. (Belga)