"Als we de mond vol hebben over de fundamentele waarden van onze samenleving, dan mogen we bij uitstek over die waarden geen enkele sluier van mist laten hangen", schreven Rutten en Almaci. "Dan moeten we op onze strepen staan. En blijven staan. Dat gaat verder dan feminisme. Elke humanist moet gevolg geven aan zijn of haar verontwaardiging. Want seksueel geweld en seksisme zijn geen sluimerende problemen of kleine bijproducten van onze samenleving. Ze zijn alive and kicking. En dus mag geen enkele kans gemist worden om ze luidop te desavoueren." "Vandaag zorgt de cursus Maatschappelijke oriëntatie, een deel van het inburgeringstraject, er reeds voor dat de inburgeraar met onze normen en waarden bekend wordt gemaakt", reageert Homans. "En die waarden worden ruim geïnterpreteerd: gelijkheid man/vrouw, het recht op werk voor iedereen, het verwerpen van seksueel geweld, leerplicht, relatievorming, gendergelijkheid, scheiding kerk en staat,..." De reeds bestaande aandacht voor onze waarden zal nog worden aangescherpt, zegt Homans. De Agentschappen Integratie en Inburgering zijn continu bezig om hun aanbod te actualiseren en het thema kwaliteitsvol aan te brengen in de lessen MO, vervolgt de minister. "Er gebeurt dus al heel veel, maar samen met de Agentschappen zal ik blijven hameren op het belang van onze Vlaamse normen en waarden." (Belga)

"Als we de mond vol hebben over de fundamentele waarden van onze samenleving, dan mogen we bij uitstek over die waarden geen enkele sluier van mist laten hangen", schreven Rutten en Almaci. "Dan moeten we op onze strepen staan. En blijven staan. Dat gaat verder dan feminisme. Elke humanist moet gevolg geven aan zijn of haar verontwaardiging. Want seksueel geweld en seksisme zijn geen sluimerende problemen of kleine bijproducten van onze samenleving. Ze zijn alive and kicking. En dus mag geen enkele kans gemist worden om ze luidop te desavoueren." "Vandaag zorgt de cursus Maatschappelijke oriëntatie, een deel van het inburgeringstraject, er reeds voor dat de inburgeraar met onze normen en waarden bekend wordt gemaakt", reageert Homans. "En die waarden worden ruim geïnterpreteerd: gelijkheid man/vrouw, het recht op werk voor iedereen, het verwerpen van seksueel geweld, leerplicht, relatievorming, gendergelijkheid, scheiding kerk en staat,..." De reeds bestaande aandacht voor onze waarden zal nog worden aangescherpt, zegt Homans. De Agentschappen Integratie en Inburgering zijn continu bezig om hun aanbod te actualiseren en het thema kwaliteitsvol aan te brengen in de lessen MO, vervolgt de minister. "Er gebeurt dus al heel veel, maar samen met de Agentschappen zal ik blijven hameren op het belang van onze Vlaamse normen en waarden." (Belga)