De Europese Unie heeft in 2011 een strategie aangenomen om de toestand van de biodiversiteit in Europa tegen 2020 te beschermen en te verbeteren. Deze omvatte zes streefdoelen die betrekking hebben op de voornaamste factoren van het biodiversiteitsverlies en die moesten helpen de grootste druk op de natuur te verlichten. Uit het Natuurrapport 2020 blijkt dat Europa de doelstellingen niet zal halen, en dat ook de bijdrage van Vlaanderen aan die doeleinden erg beperkt was. Zo wordt onder meer duidelijk dat planten, dieren en habitats in Vlaanderen ondermaats scoren. Ook de toestand van de verbindingen tussen natuurgebieden en de druk die we uitoefenen op de biodiversiteit in het buitenland, blijven ver verwijderd van de Europese en Vlaamse doelen. Er zijn wel bescheiden indicaties van herstel: zo komt er beschermde natuur bij, maar vaak in de vorm van kleine, geïsoleerde en dus kwetsbare gebieden. Uit het rapport blijkt ook dat een derde van de onderzochte planten en dieren in Vlaanderen tot op bepaalde hoogte bedreigd is. Ook wordt slechts 7 procent van de oppervlakte van Vlaanderen natuurgericht beheerd. Met 10 procent bebossing blijft Vlaanderen bovendien een van de bosarmste regio's van Europa. Heide, moerassen en kustduinen vormen minder dan 2 procent van de oppervlakte van Vlaanderen. De verbetering van de milieukwaliteit sinds de jaren 1990 lijkt de laatste jaren dan ook te stagneren. De natuur blijft zwaar onder druk staan door klimaatverandering en de droogte die ze met zich meebrengt. Daarom is er volgens het INBO dringend een herstelplan nodig. Dat moet onder meer inzetten op de creatie van meer bos in Vlaanderen, het beperken van ruimte die wordt ingenomen voor wonen en werken en het verhogen van de weerbaarheid van de natuur. Ook moeten de Europese strategieën sneller omgezet worden in een concreet sectoroverschrijdend Vlaams beleidsplan met meetbare doelstellingen. "De uitdaging is groot, dat bewijst dit Natuurrapport wederom", klinkt het bij minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). "Stap voor stap hebben we het voorbije jaar zaken in beweging gezet om de biodiversiteit te verbeteren om de tanker te keren. Maar er zijn nog grote uitdagingen en die zullen we moeten aanpakken. Een Vlaams herstelplan voor de biodiversiteit zal inspanningen moeten vergen doorheen alle sectoren, maar we maken daar werk van. Wetenschappelijk onderbouwd en in lijn met de Europese biodiversiteitsstrategie zet ik mijn schouders hier alvast al onder." (Belga)

De Europese Unie heeft in 2011 een strategie aangenomen om de toestand van de biodiversiteit in Europa tegen 2020 te beschermen en te verbeteren. Deze omvatte zes streefdoelen die betrekking hebben op de voornaamste factoren van het biodiversiteitsverlies en die moesten helpen de grootste druk op de natuur te verlichten. Uit het Natuurrapport 2020 blijkt dat Europa de doelstellingen niet zal halen, en dat ook de bijdrage van Vlaanderen aan die doeleinden erg beperkt was. Zo wordt onder meer duidelijk dat planten, dieren en habitats in Vlaanderen ondermaats scoren. Ook de toestand van de verbindingen tussen natuurgebieden en de druk die we uitoefenen op de biodiversiteit in het buitenland, blijven ver verwijderd van de Europese en Vlaamse doelen. Er zijn wel bescheiden indicaties van herstel: zo komt er beschermde natuur bij, maar vaak in de vorm van kleine, geïsoleerde en dus kwetsbare gebieden. Uit het rapport blijkt ook dat een derde van de onderzochte planten en dieren in Vlaanderen tot op bepaalde hoogte bedreigd is. Ook wordt slechts 7 procent van de oppervlakte van Vlaanderen natuurgericht beheerd. Met 10 procent bebossing blijft Vlaanderen bovendien een van de bosarmste regio's van Europa. Heide, moerassen en kustduinen vormen minder dan 2 procent van de oppervlakte van Vlaanderen. De verbetering van de milieukwaliteit sinds de jaren 1990 lijkt de laatste jaren dan ook te stagneren. De natuur blijft zwaar onder druk staan door klimaatverandering en de droogte die ze met zich meebrengt. Daarom is er volgens het INBO dringend een herstelplan nodig. Dat moet onder meer inzetten op de creatie van meer bos in Vlaanderen, het beperken van ruimte die wordt ingenomen voor wonen en werken en het verhogen van de weerbaarheid van de natuur. Ook moeten de Europese strategieën sneller omgezet worden in een concreet sectoroverschrijdend Vlaams beleidsplan met meetbare doelstellingen. "De uitdaging is groot, dat bewijst dit Natuurrapport wederom", klinkt het bij minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). "Stap voor stap hebben we het voorbije jaar zaken in beweging gezet om de biodiversiteit te verbeteren om de tanker te keren. Maar er zijn nog grote uitdagingen en die zullen we moeten aanpakken. Een Vlaams herstelplan voor de biodiversiteit zal inspanningen moeten vergen doorheen alle sectoren, maar we maken daar werk van. Wetenschappelijk onderbouwd en in lijn met de Europese biodiversiteitsstrategie zet ik mijn schouders hier alvast al onder." (Belga)