"Landbouwgrond is schaars in Vlaanderen. Het is voor mij essentieel dat onze boeren kunnen boeren en daarvoor hebben ze voldoende grond nodig en ook rechtszekerheid. Het is absoluut niet een kerntaak van de overheid om nu zelf landbouwgrond te kopen en zich op de private markt te begeven. We hebben in Vlaanderen 20.000 boeren die er voor zorgen dat we allemaal drie maal per dag kunnen eten, waarom moet de Brusselse overheid dan actief in competitie treden tegen onze landbouwers?", vraagt minister Crevits zich af. Crevits wijst erop dat de toegang tot grond één van de belangrijkste kopzorgen van de landbouwsector. "Vandaag is 660.000 ha landbouwgrond in gebruik bij onze boeren. Ongeveer een derde van deze grond is in eigendom van onze boeren. De overige tweederden wordt gehuurd via seizoenspacht, lange termijn pacht, enzovoort." Daarnaast is de druk op de grondenmarkt volgens de CD&V-minister al groot. "Indien de overheid ook nog eens actief landbouwgronden gaat verwerven, dan zal dat zeker geen gunstig effect hebben op de prijs. De vraag is dan ook of een actief aankoopbeleid niet net een pervers effect gaat hebben in het nadeel van de boeren én dus ook de voedselvoorziening", aldus Crevits. Voor haar is het ook niet duidelijk hoe het aankopen van landbouwgrond door de overheid kan bijdragen aan de doelstelling om meer biodiversiteit te realiseren. "Als het Brussels Gewest zeker wil zijn via korte keten voldoende lokale producten tot bij de Brusselaars te krijgen, dan kunnen we hen verzekeren dat onze Vlaamse en Waalse landbouwers daar graag voor zorgen. Ze doen dit vandaag al. We zijn beschikbaar voor overleg en zoeken naar oplossingen mochten er tekorten zijn waar we geen weet van hebben", aldus de Vlaamse landbouwminister, die van oordeel is dat de uitspraken van Maron eerder lijken te passen in systemen van andere landen, niet in een land dat de vrije markteconomie hoog in het vaandel draagt. Haar federale collega, David Clarinval (MR) zegt verbaasd te zijn over de verklaringen van Maron. Hij heeft het over "een middeleeuwse opvatting van de aanpak die weinig respect toont voor het werk van onze boeren in Vlaanderen en Wallonië" en waarschuwt voor de impact die dit zou kunnen hebben op de prijs van de grond. De prijs is nu al het onderwerp van hevige speculatie waardoor de gronden financieel steeds minder toegankelijk worden. "Zijn aankondiging dat het Brusselse Gewest in Vlaams- en Waals-Brabant grond zou aankopen, getuigt van een middeleeuwse opvatting over de verdeling en de werking van ons land", aldus Clarinval. "Ik betreur en keur ook het gebrek aan erkenning van de ambities van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor de periode post 2020 af. Het GLB wil prioriteit geven aan de toegang tot grond voor jonge boeren en aan de ondersteuning van kleine en middelgrote landbouwbedrijven." Hij roept de Brusselse minister van Leefmilieu op om de dialoog met zijn Waalse en Vlaamse collega's te hernieuwen. (Belga)

"Landbouwgrond is schaars in Vlaanderen. Het is voor mij essentieel dat onze boeren kunnen boeren en daarvoor hebben ze voldoende grond nodig en ook rechtszekerheid. Het is absoluut niet een kerntaak van de overheid om nu zelf landbouwgrond te kopen en zich op de private markt te begeven. We hebben in Vlaanderen 20.000 boeren die er voor zorgen dat we allemaal drie maal per dag kunnen eten, waarom moet de Brusselse overheid dan actief in competitie treden tegen onze landbouwers?", vraagt minister Crevits zich af. Crevits wijst erop dat de toegang tot grond één van de belangrijkste kopzorgen van de landbouwsector. "Vandaag is 660.000 ha landbouwgrond in gebruik bij onze boeren. Ongeveer een derde van deze grond is in eigendom van onze boeren. De overige tweederden wordt gehuurd via seizoenspacht, lange termijn pacht, enzovoort." Daarnaast is de druk op de grondenmarkt volgens de CD&V-minister al groot. "Indien de overheid ook nog eens actief landbouwgronden gaat verwerven, dan zal dat zeker geen gunstig effect hebben op de prijs. De vraag is dan ook of een actief aankoopbeleid niet net een pervers effect gaat hebben in het nadeel van de boeren én dus ook de voedselvoorziening", aldus Crevits. Voor haar is het ook niet duidelijk hoe het aankopen van landbouwgrond door de overheid kan bijdragen aan de doelstelling om meer biodiversiteit te realiseren. "Als het Brussels Gewest zeker wil zijn via korte keten voldoende lokale producten tot bij de Brusselaars te krijgen, dan kunnen we hen verzekeren dat onze Vlaamse en Waalse landbouwers daar graag voor zorgen. Ze doen dit vandaag al. We zijn beschikbaar voor overleg en zoeken naar oplossingen mochten er tekorten zijn waar we geen weet van hebben", aldus de Vlaamse landbouwminister, die van oordeel is dat de uitspraken van Maron eerder lijken te passen in systemen van andere landen, niet in een land dat de vrije markteconomie hoog in het vaandel draagt. Haar federale collega, David Clarinval (MR) zegt verbaasd te zijn over de verklaringen van Maron. Hij heeft het over "een middeleeuwse opvatting van de aanpak die weinig respect toont voor het werk van onze boeren in Vlaanderen en Wallonië" en waarschuwt voor de impact die dit zou kunnen hebben op de prijs van de grond. De prijs is nu al het onderwerp van hevige speculatie waardoor de gronden financieel steeds minder toegankelijk worden. "Zijn aankondiging dat het Brusselse Gewest in Vlaams- en Waals-Brabant grond zou aankopen, getuigt van een middeleeuwse opvatting over de verdeling en de werking van ons land", aldus Clarinval. "Ik betreur en keur ook het gebrek aan erkenning van de ambities van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor de periode post 2020 af. Het GLB wil prioriteit geven aan de toegang tot grond voor jonge boeren en aan de ondersteuning van kleine en middelgrote landbouwbedrijven." Hij roept de Brusselse minister van Leefmilieu op om de dialoog met zijn Waalse en Vlaamse collega's te hernieuwen. (Belga)