In 2017 kondigde toenmalig minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) aan dat ze geen moskeeën meer zou erkennen. Dat was ingegeven door het gebrek aan een controlemechanisme vanuit Vlaanderen op de werking van de geloofsgemeenschappen. Binnenkort moeten erkenningen opnieuw mogelijk worden. Het nieuwe decreet voorziet onder meer in een nieuwe screeningsdienst, die de naleving van de opgelegde voorwaarden controleert. De dienst krijgt politionele bevoegdheden en zal samenwerken met politie, staatsveiligheid en lokale besturen. Ook de erkenningsvoorwaarden worden aangescherpt. Zo mag een erkende moskee niet langer een imam hebben die betaald wordt door het buitenland. Ook de andere voorwaarden moeten beletten dat buitenlandse overheden of organisaties greep krijgen op de lokale geloofsgemeenschap. Er wordt ook financiële transparantie geëist. De hoorzittingen van de afgelopen dagen brachten een reeks opmerkingen aan het licht, onder meer van de lokale besturen. "Het is positief dat er nu iets is na vijf jaar non-beleid, maar wij geloven niet in wat er nu voorligt", zei Jeremie Vaneeckhout van Groen dinsdag. "Er worden een aantal onnodige drempels gecreëerd, heel wat administratieve overlast. Ik ken organisaties en bedrijven in Vlaanderen die met heel wat minder administratieve last middelen van de overheid krijgen." "Het decreet kan een positieve start zijn om een goede samenwerking met de geloofsgemeenschappen op te bouwen, maar veel zal afhangen van de uitwerking", vond Maxim Veys van Vooruit. Zijn fractie vreesde er wel voor dat er met de nieuwe voorwaarden bepaalde geloofsgemeenschappen onder de radar zullen worden geduwd. Volgens Chris Janssens van Vlaams Belang is het decreet te generiek. "Het zou moeten tegemoetkomen aan het prangende probleem van buitenlandse invloed in onze geloofsgemeenschappen, maar hier wordt helaas een generieke regeling ingevoerd voor een probleem dat zich bijna exclusief in de islam stelt." "Ik wil een aantal zaken rustig laten bezinken", zei Bart Somers tot slot. "Daarna zullen we overgaan tot eventuele amendering en stemming. We willen vanuit de regering wel graag snel een einde maken aan de standstill en opnieuw overgaan tot de bevestiging van erkenningen." Hij wil het decreet opnieuw behandelen in de eerste zitting na het zomerreces. (Belga)

In 2017 kondigde toenmalig minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) aan dat ze geen moskeeën meer zou erkennen. Dat was ingegeven door het gebrek aan een controlemechanisme vanuit Vlaanderen op de werking van de geloofsgemeenschappen. Binnenkort moeten erkenningen opnieuw mogelijk worden. Het nieuwe decreet voorziet onder meer in een nieuwe screeningsdienst, die de naleving van de opgelegde voorwaarden controleert. De dienst krijgt politionele bevoegdheden en zal samenwerken met politie, staatsveiligheid en lokale besturen. Ook de erkenningsvoorwaarden worden aangescherpt. Zo mag een erkende moskee niet langer een imam hebben die betaald wordt door het buitenland. Ook de andere voorwaarden moeten beletten dat buitenlandse overheden of organisaties greep krijgen op de lokale geloofsgemeenschap. Er wordt ook financiële transparantie geëist. De hoorzittingen van de afgelopen dagen brachten een reeks opmerkingen aan het licht, onder meer van de lokale besturen. "Het is positief dat er nu iets is na vijf jaar non-beleid, maar wij geloven niet in wat er nu voorligt", zei Jeremie Vaneeckhout van Groen dinsdag. "Er worden een aantal onnodige drempels gecreëerd, heel wat administratieve overlast. Ik ken organisaties en bedrijven in Vlaanderen die met heel wat minder administratieve last middelen van de overheid krijgen." "Het decreet kan een positieve start zijn om een goede samenwerking met de geloofsgemeenschappen op te bouwen, maar veel zal afhangen van de uitwerking", vond Maxim Veys van Vooruit. Zijn fractie vreesde er wel voor dat er met de nieuwe voorwaarden bepaalde geloofsgemeenschappen onder de radar zullen worden geduwd. Volgens Chris Janssens van Vlaams Belang is het decreet te generiek. "Het zou moeten tegemoetkomen aan het prangende probleem van buitenlandse invloed in onze geloofsgemeenschappen, maar hier wordt helaas een generieke regeling ingevoerd voor een probleem dat zich bijna exclusief in de islam stelt." "Ik wil een aantal zaken rustig laten bezinken", zei Bart Somers tot slot. "Daarna zullen we overgaan tot eventuele amendering en stemming. We willen vanuit de regering wel graag snel een einde maken aan de standstill en opnieuw overgaan tot de bevestiging van erkenningen." Hij wil het decreet opnieuw behandelen in de eerste zitting na het zomerreces. (Belga)