Onder de aanwezigen waren naast staatssecretaris Carl Devlies en enkele volksvertegenwoordigers ook burgemeesters uit Halle-Vilvoorde aanwezig, bijvoorbeeld Michel Doomst uit Gooik, die jarenlang op de barricade stonden voor de splitsing van het kies- en gerechtelijk arrondissement. "We zijn heel blij dat de splitsing er nu eindelijk is en dat deze twee zware hypotheken op de regio, die de expansiedrang van Franstalig Brussel alsmaar vergrootten, gelicht worden. Het is bovendien een zuivere splitsing waarbij Brussel niet wordt uitgebreid en de omzendbrieven gerespecteerd blijven", zei Doomst. Het werk is echter geenszins af. "Aan het Vlaams karakter van de regio moet blijvend gewerkt worden. We moeten vooreerst een vriendelijk, maar kordaat onthaalbeleid voeren. Er is daarnaast nood aan een actieve woonpolitiek opdat jonge gezinnen in de eigen regio kunnen blijven wonen. Daarnaast moet via intense sensibilisering in verenigingen, onderwijs, bedrijven, sportverenigingen en in het straatbeeld en dergelijke een dam opgeworpen worden tegen de 'ontnederlandsing'", aldus de burgmeester van Gooik. De CD&V lanceerde vandaag ook een campagne in verband met het splitsingsakkoord. In enkele kranten van Halle-Vilvoorde staat vandaag een open brief afgedrukt waarin een honderdtal mandatarissen uit Vlaams-Brabant hun tevredenheid uitdrukken over de splitsing van BHV. Er worden ook affiches verspreid en vergaderingen georganiseerd om het akkoord uit te leggen. (JDE)

Onder de aanwezigen waren naast staatssecretaris Carl Devlies en enkele volksvertegenwoordigers ook burgemeesters uit Halle-Vilvoorde aanwezig, bijvoorbeeld Michel Doomst uit Gooik, die jarenlang op de barricade stonden voor de splitsing van het kies- en gerechtelijk arrondissement. "We zijn heel blij dat de splitsing er nu eindelijk is en dat deze twee zware hypotheken op de regio, die de expansiedrang van Franstalig Brussel alsmaar vergrootten, gelicht worden. Het is bovendien een zuivere splitsing waarbij Brussel niet wordt uitgebreid en de omzendbrieven gerespecteerd blijven", zei Doomst. Het werk is echter geenszins af. "Aan het Vlaams karakter van de regio moet blijvend gewerkt worden. We moeten vooreerst een vriendelijk, maar kordaat onthaalbeleid voeren. Er is daarnaast nood aan een actieve woonpolitiek opdat jonge gezinnen in de eigen regio kunnen blijven wonen. Daarnaast moet via intense sensibilisering in verenigingen, onderwijs, bedrijven, sportverenigingen en in het straatbeeld en dergelijke een dam opgeworpen worden tegen de 'ontnederlandsing'", aldus de burgmeester van Gooik. De CD&V lanceerde vandaag ook een campagne in verband met het splitsingsakkoord. In enkele kranten van Halle-Vilvoorde staat vandaag een open brief afgedrukt waarin een honderdtal mandatarissen uit Vlaams-Brabant hun tevredenheid uitdrukken over de splitsing van BHV. Er worden ook affiches verspreid en vergaderingen georganiseerd om het akkoord uit te leggen. (JDE)