Na de gemeenteraadverkiezingen vormden LVB en N-VA een coalitie met slechts één zetel op overschot. Toen schepen Peter Lacres (N-VA) eerst als onafhankelijk raadslid ging zetelen en zich in de tweede helft van 2015 aansloot bij CD&V-sp.a beschikte deze oppositiefractie plots over een meerderheid in de raad. Omdat LVB-N-VA weigerde in te gaan op de eis van CD&V-sp.a en Lacres om een eenheidscollege te vormen waarin deze laatste een meerderheid zouden hebben stemden de oppositiepartijen op dinsdag 16 februari een motie in de gemeenteraad waarin de onbestuurbaarheid van de gemeente werd vastgesteld. In uitvoering van wat decretaal voorzien is, belastte Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans de gouverneur eind vorige week met een bemiddelingsopdracht. De eerste gesprekken met de vertegenwoordigers van de verschillende fracties zijn vooral informatief van aard en bedoeld om te luisteren hoe deze fracties aankijken tegen de ontstane bestuurlijke situatie. Op basis van het uiteindelijk rapport van de gouverneur zal Homans een beslissing nemen in verband met de onbestuurbaarheid, wat eventueel de weg opent tot vorming van een nieuw college van burgemeester en schepenen. (Belga)

Na de gemeenteraadverkiezingen vormden LVB en N-VA een coalitie met slechts één zetel op overschot. Toen schepen Peter Lacres (N-VA) eerst als onafhankelijk raadslid ging zetelen en zich in de tweede helft van 2015 aansloot bij CD&V-sp.a beschikte deze oppositiefractie plots over een meerderheid in de raad. Omdat LVB-N-VA weigerde in te gaan op de eis van CD&V-sp.a en Lacres om een eenheidscollege te vormen waarin deze laatste een meerderheid zouden hebben stemden de oppositiepartijen op dinsdag 16 februari een motie in de gemeenteraad waarin de onbestuurbaarheid van de gemeente werd vastgesteld. In uitvoering van wat decretaal voorzien is, belastte Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans de gouverneur eind vorige week met een bemiddelingsopdracht. De eerste gesprekken met de vertegenwoordigers van de verschillende fracties zijn vooral informatief van aard en bedoeld om te luisteren hoe deze fracties aankijken tegen de ontstane bestuurlijke situatie. Op basis van het uiteindelijk rapport van de gouverneur zal Homans een beslissing nemen in verband met de onbestuurbaarheid, wat eventueel de weg opent tot vorming van een nieuw college van burgemeester en schepenen. (Belga)