Alle Vlamingen verliezen jaarlijks samen 2,7 miljoen uren in files rondom Brussel. Een Antwerpse pendelaar verliest gemiddeld 4 werkdagen, een Oost-Vlaming 4,5, een Limburger 5 en een West-Vlaming 7 dagen. Meer dan 83 procent van het goederenvervoer loopt langs de weg. Files doen bovendien de uitstoot van fijn stof sterk toenemen. Er doen zich ook 13,5 procent meer ongevallen voor op de Brusselse ring dan gemiddeld op Vlaamse ringwegen. Het advies van de provincie komt er nu het strategisch rapport over de Brusselse ring zijn voltooiing nadert. Op basis van dat rapport zal de Vlaamse overheid een voorkeursscenario kiezen voor de Brusselse ring. Vlaams-Brabant vraagt een snelle besluitvorming en realisatie van de nodige maatregelen. Om de doorstroming te verbeteren is het vooreerst nodig het doorgaand en bestemmingsverkeer op de Brusselse ring te ontdubbelen, luidt het. Voorts dient prioritair werk gemaakt van de verdere realisatie van het gewestelijk expresnet (GEN) en tramlijnen naar Brussel. Het aandeel openbaar vervoer in woon-werkverplaatsingen naar Brussel bedraagt momenteel slechts 9,6 procent. Om verplaatsingen per fiets te stimuleren moeten meer veilige fietspaden worden aangelegd. Terwijl 26,5 van de Vlamingen hier op minder dan 5 km van het werk woont, rijdt slechts 14,7 procent er met de fiets naartoe. Daarnaast moeten "slimme ingrepen" overwogen worden zoals bedrijfsvervoerplannen, rekeningrijden, dynamisch verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement, aldus nog de provincie. (DLA)

Alle Vlamingen verliezen jaarlijks samen 2,7 miljoen uren in files rondom Brussel. Een Antwerpse pendelaar verliest gemiddeld 4 werkdagen, een Oost-Vlaming 4,5, een Limburger 5 en een West-Vlaming 7 dagen. Meer dan 83 procent van het goederenvervoer loopt langs de weg. Files doen bovendien de uitstoot van fijn stof sterk toenemen. Er doen zich ook 13,5 procent meer ongevallen voor op de Brusselse ring dan gemiddeld op Vlaamse ringwegen. Het advies van de provincie komt er nu het strategisch rapport over de Brusselse ring zijn voltooiing nadert. Op basis van dat rapport zal de Vlaamse overheid een voorkeursscenario kiezen voor de Brusselse ring. Vlaams-Brabant vraagt een snelle besluitvorming en realisatie van de nodige maatregelen. Om de doorstroming te verbeteren is het vooreerst nodig het doorgaand en bestemmingsverkeer op de Brusselse ring te ontdubbelen, luidt het. Voorts dient prioritair werk gemaakt van de verdere realisatie van het gewestelijk expresnet (GEN) en tramlijnen naar Brussel. Het aandeel openbaar vervoer in woon-werkverplaatsingen naar Brussel bedraagt momenteel slechts 9,6 procent. Om verplaatsingen per fiets te stimuleren moeten meer veilige fietspaden worden aangelegd. Terwijl 26,5 van de Vlamingen hier op minder dan 5 km van het werk woont, rijdt slechts 14,7 procent er met de fiets naartoe. Daarnaast moeten "slimme ingrepen" overwogen worden zoals bedrijfsvervoerplannen, rekeningrijden, dynamisch verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement, aldus nog de provincie. (DLA)