De Vlaams-Brabantse provincieraad heeft een motie goedgekeurd waarin het zich schaart achter het recente pleidooi van 33 burgemeesters uit Halle-Vilvoorde voor een eigen rechtbank in deze regio. De motie, die ingediend werd door Jan Laeremans (VB) en nadien door de deputatie geamendeerd, werd enkel door de Nederlandstalige partijen in de raad goedgekeurd.

'Teneinde de legitimiteit van de gerechtelijke instanties in Halle-Vilvoorde gaaf te houden moeten ook de inwoners van deze regio over een volwaardige rechtbank beschikken. Deze rechtbank zal immers een rechtspraak kunnen leveren die nauwer aansluit bij de waarden en normen in de regio', aldus de provincieraad in een toelichting bij de motie.

'Het probleem is dat de Brusselse rechtbanken zodanig veel dossiers te verwerken krijgen en de criminaliteit er van een heel andere orde is dan in Halle-Vilvoorde dat kleine criminaliteit zoals inbraken in woningen en voertuigen er minder of helemaal niet bestraft geraakt, hetgeen voor ons niet kan', aldus gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V).

In de motie wordt ook aangedrongen dat het parket van Halle-Vilvoorde over een volwaardige capaciteit kan beschikken. De provincieraad wijst erop dat het parket door snel te reageren op criminele feiten via een voorstel tot minnelijke schikking of onmiddellijke dagvaarding als niet tot betaling wordt overgegaan goede resultaten boekt. Zo is de vervolgingsgraad in criminele zaken gestegen van 8 tot 20 procent. In verkeerszaken is er een toename van 65 tot 85 procent.

De Vlaams-Brabantse provincieraad heeft een motie goedgekeurd waarin het zich schaart achter het recente pleidooi van 33 burgemeesters uit Halle-Vilvoorde voor een eigen rechtbank in deze regio. De motie, die ingediend werd door Jan Laeremans (VB) en nadien door de deputatie geamendeerd, werd enkel door de Nederlandstalige partijen in de raad goedgekeurd. 'Teneinde de legitimiteit van de gerechtelijke instanties in Halle-Vilvoorde gaaf te houden moeten ook de inwoners van deze regio over een volwaardige rechtbank beschikken. Deze rechtbank zal immers een rechtspraak kunnen leveren die nauwer aansluit bij de waarden en normen in de regio', aldus de provincieraad in een toelichting bij de motie. 'Het probleem is dat de Brusselse rechtbanken zodanig veel dossiers te verwerken krijgen en de criminaliteit er van een heel andere orde is dan in Halle-Vilvoorde dat kleine criminaliteit zoals inbraken in woningen en voertuigen er minder of helemaal niet bestraft geraakt, hetgeen voor ons niet kan', aldus gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V). In de motie wordt ook aangedrongen dat het parket van Halle-Vilvoorde over een volwaardige capaciteit kan beschikken. De provincieraad wijst erop dat het parket door snel te reageren op criminele feiten via een voorstel tot minnelijke schikking of onmiddellijke dagvaarding als niet tot betaling wordt overgegaan goede resultaten boekt. Zo is de vervolgingsgraad in criminele zaken gestegen van 8 tot 20 procent. In verkeerszaken is er een toename van 65 tot 85 procent.