Ecolo-parlementslid Farida Tahar verliet luid protesterend het halfrond omwille van de toon en inhoud van de vraag van Lootens. Ze werd door een aantal collega's gevolgd. Volgens Lootens faalt het Brussels deradicaliseringsbeleid. Vervoort, die een coördinerende rol heeft inzake deradicalisering wees er op dat de regering heel wat coördinerende maatregelen heeft genomen om de verschillende actoren die in Brussel actief zijn te ondersteunen. Elke gemeente beschikt ook over een lokale integrale veiligheidscel. Bob De Brabandere, voorzitter van de Brusselse Vlaams Belangafdeling pleit voor de oprichting van een Brussels islamobservatorium bestaande uit islamologen, vertegenwoordigers van de federale politie, van de staatveiligheid, de FOD Financiën en van de FOD Buitenlandse Zaken. "De problematiek van islamistisch activisme moet duidelijk in kaart gebracht en nadien hard aangepakt worden. Brussel en de Brusselaars verdienen beter dan de huidige gevaarlijke nonchalance", vindt hij. (Belga)

Ecolo-parlementslid Farida Tahar verliet luid protesterend het halfrond omwille van de toon en inhoud van de vraag van Lootens. Ze werd door een aantal collega's gevolgd. Volgens Lootens faalt het Brussels deradicaliseringsbeleid. Vervoort, die een coördinerende rol heeft inzake deradicalisering wees er op dat de regering heel wat coördinerende maatregelen heeft genomen om de verschillende actoren die in Brussel actief zijn te ondersteunen. Elke gemeente beschikt ook over een lokale integrale veiligheidscel. Bob De Brabandere, voorzitter van de Brusselse Vlaams Belangafdeling pleit voor de oprichting van een Brussels islamobservatorium bestaande uit islamologen, vertegenwoordigers van de federale politie, van de staatveiligheid, de FOD Financiën en van de FOD Buitenlandse Zaken. "De problematiek van islamistisch activisme moet duidelijk in kaart gebracht en nadien hard aangepakt worden. Brussel en de Brusselaars verdienen beter dan de huidige gevaarlijke nonchalance", vindt hij. (Belga)