Zowel in kleine als grote steden komt de veiligheid als één van de eerste, zoniet de eerste prioriteit naar voor, terwijl in België een hoogste inefficiënt en uiterst laks strafbeleid gevoerd worden, stelde partijvoorzitter Bruno Valkeniers bij de voorstelling van de precampagne. Tot midden juli, de start van de sperperiode, verspreidt de partij 800 20m2-affiches die de vier krachtlijnen van het veiligheidsbeleid benadrukken. Vlaams Belang wil een halt toeroepen aan de straffeloosheid door de aanpassing van de Salduzwet, de uitvoering van alle effectieve straffen, ook de straffen onder zes maanden en het optrekken van de celcapaciteit van 9.000 naar 15.000, lichtte Filip Dewinter toe. De partij pleit voorts voor een absolute prioriteit voor drugsgerelateerde criminaliteit en voor de invoering van een hedendaags jeugdsanctierecht. Illegale vreemdelingen en asielzoekers, die criminele feiten plegen moeten systematisch opgesloten en onmiddellijk uitgewezen worden. Aan straffen van meer dan zes maanden wordt een levenslang inreisverbod gekoppeld. Tenslotte wil Vlaams Belang af van de wet-Lejeune, de herwaardering van de gevangenisstraf en de invoering van beveiligingsstraffen waardoor gevaarlijke recidivisten voorgoed achter de tralies belanden. (MVL)

Zowel in kleine als grote steden komt de veiligheid als één van de eerste, zoniet de eerste prioriteit naar voor, terwijl in België een hoogste inefficiënt en uiterst laks strafbeleid gevoerd worden, stelde partijvoorzitter Bruno Valkeniers bij de voorstelling van de precampagne. Tot midden juli, de start van de sperperiode, verspreidt de partij 800 20m2-affiches die de vier krachtlijnen van het veiligheidsbeleid benadrukken. Vlaams Belang wil een halt toeroepen aan de straffeloosheid door de aanpassing van de Salduzwet, de uitvoering van alle effectieve straffen, ook de straffen onder zes maanden en het optrekken van de celcapaciteit van 9.000 naar 15.000, lichtte Filip Dewinter toe. De partij pleit voorts voor een absolute prioriteit voor drugsgerelateerde criminaliteit en voor de invoering van een hedendaags jeugdsanctierecht. Illegale vreemdelingen en asielzoekers, die criminele feiten plegen moeten systematisch opgesloten en onmiddellijk uitgewezen worden. Aan straffen van meer dan zes maanden wordt een levenslang inreisverbod gekoppeld. Tenslotte wil Vlaams Belang af van de wet-Lejeune, de herwaardering van de gevangenisstraf en de invoering van beveiligingsstraffen waardoor gevaarlijke recidivisten voorgoed achter de tralies belanden. (MVL)