De Brusselse regering stelde donderdag haar klimaatplannen voor. Daarin is onder meer een slimme kilometerheffing terug te vinden, ook voor Vlaamse en Waalse pendelaars. Daarnaast is het de bedoeling om alle wagens met verbrandingsmotoren tegen 2035 te verbieden.

Het Vlaams Belang is daar niet over te spreken. Het Brusselse klimaatplan 'getuigt van een verregaande wereldvreemdheid en een tomeloze arrogantie', vindt de partij. 'Ondanks het feit dat Vlaanderen het Brussels Gewest royaal financiert met een jaarlijkse transfer van meer dan 1,5 miljard euro, spuwt het in de hand die het voedt.'

Vooral de slimme kilometerheffing is de extreemrechtse partij een doorn in het oog. Voor Brusselaars zou die gecompenseerd worden met lagere belastingen op autobezit, 'maar dus niet voor Vlaamse pendelaars'. 'Een groteskere provocatie is nauwelijks denkbaar.'

Vlaams Belanger Bart Claes, de voorzitter van de commissie Mobiliteit in het Vlaams Parlement, wil een belangenconflict indienen over de kwestie.

Hij dient ook een voorstel in om de pendeldotatie die het Brussels Gewest ontvangt, af te schaffen.

Brussels klimaatplan: de maatregelen en cijfers

Het Brussels klimaatplan, dat de Brusselse regering donderdag heeft goedgekeurd, vormt de Brusselse bijdrage aan het Nationaal Energie- en Klimaatplan voor 2030 (NEKP). Het doel is een vermindering van 40 procent van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 in vergelijking met 2005, wat het gewest op weg moet zetten om koolstofneutraal te zijn tegen 2050. Daarnaast moet het eindenergieverbruik tegen 2030 verminderen met 21 procent, opnieuw in vergelijking met 2005. De regering heeft tot slot de ambitie om 1.170 Gwh aan energie te halen uit hernieuwbare bronnen. Dat alles moet gebeuren middels participatieve en inclusieve besluitvormingsprocessen.

Gebouwen

De gebouwensector is verantwoordelijk voor 60 procent van de rechtstreekse CO2-uitstoot in het Brussels Gewest. Daarom wil de regering in 2050 beschikken over een gebouwenbestand met hoge energieprestaties. Voor woningen wordt gestreefd naar een primair energiegebruik van gemiddeld 100 kWh per vierkante meter per jaar. Verwarmingssystemmmen op steenkool mogen niet meer geplaatst worden vanaf 2021 en op stookolie vanaf 2025. Het klimaatplan voorziet ook dat de toekomst van gasinstallaties na 2030 bekeken zal worden. Om dat te financieren worden de huidige mechanismen om de uitvoering van energiebesparende werken financieel te ondersteunen en te stimuleren afgestemd op de nieuwe ambities. Zo wordt de groene lening aantrekkelijker en toegankelijker gemaakt. Op korte termijn zouden de lening voor iedereen opengesteld worden en uitgebreid tot investeringen ter ondersteuning van energiebesparende maatregelen. Op middellange termijn wordt onder meer gedacht aan een verlenging van de looptijd. Daarnaast wordt de energiepremieregeling herzien en wordt de verlaging van de registratie- en successierechten overwogen in het geval van energierenovatie.

Hernieuwbare energie

Door fotovoltaïsche en thermische zonnepanelen en waterpompen bijkomend te stimuleren, hoopt de regering tegen 2030 een productie van 470 GWh in de elektriciteits- (E-SER) en warmtesector (C&F-SER) op het Brussels grondgebied te bereiken. Het klimaatplan voorziet in investeringsstrategie buiten het gewest om tegen 2030 te kunnen beschikken over 700GWh extra hernieuwbare energie. De afvalproductie van gezinnen en ondernemingen moet tegen 2030 met 20 procent verminderen. Vanaf 2030 is het door Europa ook verplicht om het huishoudelijk afval te sorteren en wordt het gebruik van de oranje zak verplicht.

Circulair economisch model

De instrumenten voor economische ondersteuning worden geleidelijk aangewend worden om de bedrijven en sectoren de overgang te laten maken naar koolstofvrije productiemodellen, de circulaire en regeneratieve economie en de sociale economie. "We gaan de milieudoelstellingen omvormen tot economische kansen, de economie in Brussel verankeren om lokaal te produceren wanneer dat mogelijk is, de nood aan verplaatsingen verminderen, het gebruik van het grondgebied optimaliseren en toegevoegde waarde voor de Brusselaars scheppen", luidt het. Daarnaast voorziet het plan dat er een volwaardige economische en tewerkstellingsstrategie voor de stadslandbouw wordt uitgewerkt.

Mobiliteit

Het wegvervoer is de tweede meest uitstotende sector en is verantwoordelijk voor meer dan 26% van de uitstoot van broeikasgassen in het Brussels Gewest. Om dat cijfer terug te dringen wordt gerekend op het mobiliteitsplan Good Move, waarvan het openbaar onderzoek net is afgerond en dat tegen het einde van het jaar door de Brusselse regering in tweede lezing moet worden goedgekeurd. Door Good Move moet het aantal afgelegde kilometers in het Brussels Gewest tegen 2030 met 21 procent verminderd worden ten opzichte van 2018. Zo worden grote verkeersluwe zones gecreëerd met 34 procent minder doorgaand verkeer. Vanaf 2020 moeten jaarlijks vijf projecten worden opgestart worden. In 2025 moeten 10 mazen klaar zijn, in 2030 20 mazen. Daarnaast voorziet Good Move voetgangersboulevards, een netwerk van bevoorrechte fietsroutes, en een verhoging van de reissnelheid van het bovengronds openbaar vervoer. Tegen 2025 moeten er 25.000 beveiligde fietsparkeerplaatsen beschikbaar zijn in de trein-, metro- en premetrostations. Dat aantal moet tegen 2030 verdubbeld zijn. Het plan voorziet ook tegen 2030 10.000 park&ride-plaatsen bijkomen met een bezettingsgraad van 80 procent. Voor de regering moeten ook de prestaties van de restvoertuigen verbeteren en zou het voertuigenbestand moeten evolueren naar een 'zero emission'-voertuigenpark. Een eerste aanzet is reeds gegeven door de lage-emissiezone (LEZ). Maar het blijft de intentie van de Brusselse regering om tegen 2030 volledig af te stappen van diesel en ten laatste tegen 2035 ook van benzine en lpg. In haar regeerakkoord besliste de regering om de ontwikkeling van lichte, koolstofarme deelvoeruigen te stimuleren. De Brusselse regering blijft vragende partij voor een samenwerkingsakkoord tussen de gewesten voor de invoering van een slimme kilometerheffing in het hoofdstedelijk gewest of op het nationale grondgebied. Intussen werkt de regering binnen haar eigen bevoegdheden aan een grondige hervorming van de verkeersfiscaliteit.

Lees ook:

33 manifeste schendingen van de mensenrechten in Vlaams Belang-programma

De Brusselse regering stelde donderdag haar klimaatplannen voor. Daarin is onder meer een slimme kilometerheffing terug te vinden, ook voor Vlaamse en Waalse pendelaars. Daarnaast is het de bedoeling om alle wagens met verbrandingsmotoren tegen 2035 te verbieden. Het Vlaams Belang is daar niet over te spreken. Het Brusselse klimaatplan 'getuigt van een verregaande wereldvreemdheid en een tomeloze arrogantie', vindt de partij. 'Ondanks het feit dat Vlaanderen het Brussels Gewest royaal financiert met een jaarlijkse transfer van meer dan 1,5 miljard euro, spuwt het in de hand die het voedt.' Vooral de slimme kilometerheffing is de extreemrechtse partij een doorn in het oog. Voor Brusselaars zou die gecompenseerd worden met lagere belastingen op autobezit, 'maar dus niet voor Vlaamse pendelaars'. 'Een groteskere provocatie is nauwelijks denkbaar.' Vlaams Belanger Bart Claes, de voorzitter van de commissie Mobiliteit in het Vlaams Parlement, wil een belangenconflict indienen over de kwestie. Hij dient ook een voorstel in om de pendeldotatie die het Brussels Gewest ontvangt, af te schaffen.Lees ook:33 manifeste schendingen van de mensenrechten in Vlaams Belang-programma