"Naar aanleiding van deze gebeurtenis, zal onze partij niet plaatsnemen in het rijtje politici dat zich straks zal verdringen om de koning te prijzen voor zijn 'inzet voor het land'", stelt Vlaams Belang. "Daarvoor heeft ook deze Saksen Coburger de voorbije twintig jaar namelijk iets te veel en iets te nadrukkelijk de zijde gekozen van de Franstalige minderheid in dit land, en zich feitelijk opgeworpen als de koning der Walen. Onze partij is evenmin de talrijke financiële malversaties in en rond de koninklijke familie vergeten, die een goede illustratie vormen van de instelling." Vlaams Belang spreekt de hoop uit dat Albert II de laatste koning der Belgen zal zijn geweest. "De monarchie is een aftandse, geldverslindende en ondemocratische instelling die niet thuis hoort in het Vlaanderen van de eenentwintigste eeuw. Laat ons dit momentum daarom aangrijpen om het debat op gang te brengen over de rol, de toekomst en wat ons betreft het einde van de monarchie." (Belga)

"Naar aanleiding van deze gebeurtenis, zal onze partij niet plaatsnemen in het rijtje politici dat zich straks zal verdringen om de koning te prijzen voor zijn 'inzet voor het land'", stelt Vlaams Belang. "Daarvoor heeft ook deze Saksen Coburger de voorbije twintig jaar namelijk iets te veel en iets te nadrukkelijk de zijde gekozen van de Franstalige minderheid in dit land, en zich feitelijk opgeworpen als de koning der Walen. Onze partij is evenmin de talrijke financiële malversaties in en rond de koninklijke familie vergeten, die een goede illustratie vormen van de instelling." Vlaams Belang spreekt de hoop uit dat Albert II de laatste koning der Belgen zal zijn geweest. "De monarchie is een aftandse, geldverslindende en ondemocratische instelling die niet thuis hoort in het Vlaanderen van de eenentwintigste eeuw. Laat ons dit momentum daarom aangrijpen om het debat op gang te brengen over de rol, de toekomst en wat ons betreft het einde van de monarchie." (Belga)