Vrijdag raakte bekend dat het Lokaal Overlegplatform (LOP) Brussel Basisonderwijs 6.888 aanmeldingen gekregen had, een stijging met 7,3 procent tegenover vorig jaar en meteen een nieuw record. De ouders van 2.936 kinderen kregen een positief antwoord, maar voor 3.952 kinderen, ook een record, werd momenteel nog geen plaats gevonden. "Het Nederlandstalig onderwijs is alweer slachtoffer van zijn eigen succes", stelt Vlaams Parlementslid Jan Laeremans. "We zouden moeten weten of deze stijgende trend puur te wijten is aan demografische factoren in Brussel of ook te maken kan hebben met een verloop vanuit het Franstalig onderwijs. Veel niet-Nederlandstalige ouders kiezen voor een Nederlandstalige school om meer kansen te hebben op sociale mobiliteit voor hun kinderen." Voor Brussels parlementslid Dominiek Lootens-Stael moet er een serieus tandje bijgestoken worden in de capaciteitsuitbreiding van het Nederlandstalig onderwijs in het Brussel gewest. "We mogen vooral niet vergeten dat het Nederlandstalig onderwijs in Brussel er in de eerste plaats moet zijn voor Nederlandstalige gezinnen". Vlaams Belang wijst er ook op dat het gebrek aan plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs één van de belangrijkste redenen is waarom (jonge) Nederlandstalige gezinnen uit het Brussels Gewest verhuizen. Volgens de partij is er maar één oplossing voor het probleem: "Er moet een volledig voorrangsbeleid komen voor kinderen van Nederlandstalige ouders. De overgebleven plaatsen kunnen nadien opgevuld worden door anderstalige kinderen." Vlaams Belang beseft dat de Franstalige partijen dit soort maatregel zullen trachten tegen te houden, maar roept de Nederlandstalige partijen op om hun verantwoordelijkheid te nemen. (Belga)

Vrijdag raakte bekend dat het Lokaal Overlegplatform (LOP) Brussel Basisonderwijs 6.888 aanmeldingen gekregen had, een stijging met 7,3 procent tegenover vorig jaar en meteen een nieuw record. De ouders van 2.936 kinderen kregen een positief antwoord, maar voor 3.952 kinderen, ook een record, werd momenteel nog geen plaats gevonden. "Het Nederlandstalig onderwijs is alweer slachtoffer van zijn eigen succes", stelt Vlaams Parlementslid Jan Laeremans. "We zouden moeten weten of deze stijgende trend puur te wijten is aan demografische factoren in Brussel of ook te maken kan hebben met een verloop vanuit het Franstalig onderwijs. Veel niet-Nederlandstalige ouders kiezen voor een Nederlandstalige school om meer kansen te hebben op sociale mobiliteit voor hun kinderen." Voor Brussels parlementslid Dominiek Lootens-Stael moet er een serieus tandje bijgestoken worden in de capaciteitsuitbreiding van het Nederlandstalig onderwijs in het Brussel gewest. "We mogen vooral niet vergeten dat het Nederlandstalig onderwijs in Brussel er in de eerste plaats moet zijn voor Nederlandstalige gezinnen". Vlaams Belang wijst er ook op dat het gebrek aan plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs één van de belangrijkste redenen is waarom (jonge) Nederlandstalige gezinnen uit het Brussels Gewest verhuizen. Volgens de partij is er maar één oplossing voor het probleem: "Er moet een volledig voorrangsbeleid komen voor kinderen van Nederlandstalige ouders. De overgebleven plaatsen kunnen nadien opgevuld worden door anderstalige kinderen." Vlaams Belang beseft dat de Franstalige partijen dit soort maatregel zullen trachten tegen te houden, maar roept de Nederlandstalige partijen op om hun verantwoordelijkheid te nemen. (Belga)