"Het regeringswerk houdt het tegendeel in van wat de mensen beloofd werd. In plaats van lagere belastingen kregen we de hoogste fiscale druk van de OESO. In plaats van een streng immigratiebeleid werden we geconfronteerd met een asielinvasie. In plaats van confederalisme kregen we vijf jaar communautaire stilstand. Op werkelijk geen enkel domein slaagde deze regering erin haar beloftes waar te maken. Van de beloofde breuk met het verleden is allerminst sprake", vat partijvoorzitter Tom Van Grieken de campagne samen. Hoewel zowel Open Vld als N-VA in hun verkiezingsprogramma beloofden het overheidsbeslag naar beneden te halen, merkt Vlaams Belang op dat het in 2016 nog steeds op 54 procent lag. De overheidsschuld en het begrotingstekort blijven hoog, de vennootschapsbelasting is niet gedaald en ondanks de belofte van CD&V kwam er een indexsprong. De vermindering van de woonbonus door de Vlaamse regering kost een gezin dat een nieuwe woning verwerft ongeveer 1.300 euro per jaar. Terwijl het aantal asielzoekers gestegen is, zegt Vlaams Belang, slaagt de regering er niet in om het totaal aantal vrijwillige en gedwongen terugkeerders (10.081 in 2015) boven het gemiddelde onder de regering-Di Rupo (10.200) te krijgen. Ook het aantal gezinsherenigers (55.179 in 2015) ligt hoger dan onder Di Rupo (gemiddeld 49.121), terwijl het aantal plaatsen in de gesloten centra voor gedwongen terugkeerders vandaag onder staatssecretaris Theo Francken op 610 blijft steken. Op communautair vlak stelt Vlaams Belang dat N-VA staat voor de communautaire stilstand en ipso facto de consolidering van België. Terwijl N-VA in het verkiezingsprogramma pleit voor de splitsing van de sociale zekerheid neemt de partij geen enkel initiatief in die zin en voert ze de zesde staatshervorming, waartegen de partij stemde, uit. Er wordt ook geen enkel gevolg gegeven aan de rapporten van de vicegouverneur over de niet-toepassing van de taalwetten in Brussel. (Belga)

"Het regeringswerk houdt het tegendeel in van wat de mensen beloofd werd. In plaats van lagere belastingen kregen we de hoogste fiscale druk van de OESO. In plaats van een streng immigratiebeleid werden we geconfronteerd met een asielinvasie. In plaats van confederalisme kregen we vijf jaar communautaire stilstand. Op werkelijk geen enkel domein slaagde deze regering erin haar beloftes waar te maken. Van de beloofde breuk met het verleden is allerminst sprake", vat partijvoorzitter Tom Van Grieken de campagne samen. Hoewel zowel Open Vld als N-VA in hun verkiezingsprogramma beloofden het overheidsbeslag naar beneden te halen, merkt Vlaams Belang op dat het in 2016 nog steeds op 54 procent lag. De overheidsschuld en het begrotingstekort blijven hoog, de vennootschapsbelasting is niet gedaald en ondanks de belofte van CD&V kwam er een indexsprong. De vermindering van de woonbonus door de Vlaamse regering kost een gezin dat een nieuwe woning verwerft ongeveer 1.300 euro per jaar. Terwijl het aantal asielzoekers gestegen is, zegt Vlaams Belang, slaagt de regering er niet in om het totaal aantal vrijwillige en gedwongen terugkeerders (10.081 in 2015) boven het gemiddelde onder de regering-Di Rupo (10.200) te krijgen. Ook het aantal gezinsherenigers (55.179 in 2015) ligt hoger dan onder Di Rupo (gemiddeld 49.121), terwijl het aantal plaatsen in de gesloten centra voor gedwongen terugkeerders vandaag onder staatssecretaris Theo Francken op 610 blijft steken. Op communautair vlak stelt Vlaams Belang dat N-VA staat voor de communautaire stilstand en ipso facto de consolidering van België. Terwijl N-VA in het verkiezingsprogramma pleit voor de splitsing van de sociale zekerheid neemt de partij geen enkel initiatief in die zin en voert ze de zesde staatshervorming, waartegen de partij stemde, uit. Er wordt ook geen enkel gevolg gegeven aan de rapporten van de vicegouverneur over de niet-toepassing van de taalwetten in Brussel. (Belga)