Tot vorig jaar was er in het federale parlement in Brussel een 'parlementaire gebedsgroep' actief. De voorlopig laatste activiteit was een 'exorcisme' of duiveluitdrijving. Voor gevoelige zielen: er kwam geen bloed bij kijken. Alleen een scheut wijwater.


Het begon op 14 juni 2012 met een merkwaardige tweet van Vlaams belang-Kamerlid Tanguy Veys: 'Voor het eerst aanwezig geweest bij een #exorcisme. #Leo XIII. Pius X.' Als een zekere Annabelle vragen stelt bij die duiveluitdrijving, volgt nadere verklaring: 'Katholiek ritueel volgens paus Leo XIII. Uitgevoerd door priester, Latijnse tekst, kruisbeeld, gewijd water. That's it.'

Maar Veys zei niet alles. Hij ging voorbij aan de vermelding 'Pius X'. En hij zweeg over de rest. Hij was weliswaar loslippig geweest, maar hij wilde de 'parlementaire gebedsgroep' niet in diskrediet brengen.

Samen bidden

Die parlementaire gebedsgroep ontstond in 2010 in de schoot van het Vlaams Belang. Praktiserende katholieken als Alexandra Colen (inmiddels ex-VB) en Tanguy Veys zochten een manier om samen te bidden met andere gelovigen uit hun werkkring, dus uit het federale parlement. Maar omdat het uitoefenen van een geloofsovertuiging delicaat ligt, zeker in publieke gebouwen, wilden ze niet te veel ruchtbaarheid geven aan hun initiatief. Soms stelde Colen haar parlementair bureau ter beschikking van de gebedsgroep, soms weken ze uit naar een van de discrete vergaderzaaltjes van het VB.

Het vaste gezelschap bestond uit Colen en Veys, aangevuld met het Limburgse VB-Kamerlid Annick Ponthier, Marc Joris, medewerker van de Senaatsfractie van het VB, plus een personeelslid van de Kamer.

Tanguy Veys: 'We baden een rozenhoedje, het evangelie van de dag, en een bezinningstekst.' Veys leverde ook de religieuze attributen ('een kaars, een kruis, een icoon'). Colen zorgde voor de paternosters. Vandaar, zegt Marc Joris, dat ze zich met klem hebben verzet tegen de kritiek van Kamervoorzitter André Flahaut (PS). Die had lucht gekregen van het initiatief en vond de organisatie van godsdienstige plechtigheden niet te rijmen met de neutraliteit van zijn instelling. Marc Joris: 'Alsof we met een kruisbeeld in processie door het halfrond wilden trekken.'

Rituale Romanum

Alexandra Coolen nodigde ook bezoekers uit. De ochtend van 14 juni dient aan de ingang van het Huis van de Parlementsleden Eric Jacqmin zich aan. Hij is van top tot teen in een zwarte soutane gehuld, zoals voorgeschreven voor een priester van het Priesterbroederschap Pius X, de conservatief-traditionalistische beweging van wijlen aartsbisschop Lefebvre. Jacqmin was vergezeld van Robin Vandenberghe, een jonge VB'er die samen met zijn tweelingbroer Rien actief is in Pius X, onder meer bij anti-abortusacties.

Ponthier was er die dag niet bij, de rest van de 'vaste club' wel. Al wil, op Tanguy Veys na, niemand zeggen wat er precies gebeurde. Vandenberghe: 'Ik herinner het me niet meer.' Joris: 'Ik versta geen Latijn.' Jacqmin: 'Wat er toen gebeurde, gaat u niet aan.'

Veys: 'Jacqmin verrichtte een exorcisme. Het was zijn initiatief. Hij had het 'Rituale Romanum' mee (een liturgisch boek met gebeden die niet in het gewone brevier staan, nvdr), wijwater, en een eigen kruis dat trouwens een stuk groter is dan het mijne. Hij sprak een Latijnse bezwering uit en sprenkelde wijwater. De plechtigheid nam een kleine tien minuten in beslag.' Colen: 'Ik spreek niet graag van exorcisme. Mensen stellen zich dan scènes uit Rosemary's Baby of The Exorist voor. Terwijl ons initiatief te vergelijken viel met het bidden van 'Verlos ons van het Kwaad' uit het 'Onze Vader'.'

En wat kan beter van het kwaad verlost worden dan het parlement, de instelling die met abortus- en euthanasiewetten zo ingaat tegen de leer van de kerk? Zoals Tanguy Veys in zijn laatste tweet aangaf: 'Als dit mensen kan inspireren & aanmoedigen om goede te doen & eveneens behoedt voor Kwade & onheil ben ik al heel tevreden.'

De meeste aanwezigen bleken erg ontstemd over het uitlekken van hun initiatief in Knack. Op zijn Facebook-pagina schrijft een boze Robin Vandenberghe: "De afspraak was vorig jaar duidelijk dat dit niet aan het brede publiek bekend mocht gemaakt worden."

Vervolgens richt hij zijn pijlen op Tanguy Veys, die in Knack het exorcisme bevestigde en beschreef. Vandenberghe sneert naar Veys als "de man die geregeld de B'nai B'rth bezoekt". De verwijzing naar deze Joodse organisatie is minder onschuldig als ze lijkt. Velen in het Pius X-genootschap zijn nog altijd van mening dat de Joden een volk van 'godsmoordenaars zijn'.

De organisatie zit vol antisemieten. Nog recent liepen onderhandelingen tussen Pius X en het Vaticaan spaak omdat Richard Williamson, een bisschop van Pius X, een hardnekkige holocaust-ontkenner bleek te zijn. En blijkbaar zint het ook in dit geval de Pius X-lui niet dat Tanguy Veys goede contacten probeert te onderhouden met de Joodse gemeenschap.

Niet dat het iets verandert aan de grond van de zaak. Nogmaals Robin Vandenberghe op Facebook: "Het krachtig gebed in het bolwerk van de Belgische macht zal zijn vruchten afwerpen, ook al is het niet langer geheim."