Vanmorgen lekte de nota uit die N-VA als basis wil gebruiken voor het luik inburgering en integratie in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. De tekst voert een streng integratietraject in, dat deels door de inburgeraar zelf moet worden betaald. Hij moet Nederlands leren tot op het niveau B1 en ook aantonen dat hij zich onze cultuur heeft eigen gemaakt, met inbegrip van de nieuwe Vlaamse canon. Als de inburgeraar zijn verplichtingen niet nakomt, volgt er een boete. Vlaanderen wil ook proactief een advies bezorgen aan de Dienst Vreemdelingenzaken met het oog op een beslissing over het al dan niet verlengen van de verblijfstitel van de inburgeraar. Vlaams Belang herkent veel punten in de tekst. "De nadruk op zelfredzaamheid en responsabilisering is een klemtoon die wij hebben gelegd aan de onderhandelingstafel", zegt parlementslid Chris Janssens. "Zonder de punten die wij in de campagne en in de onderhandelingen hebben aangehaald, zouden we deze tekst nooit gezien hebben. Er staan elementen in die rechtstreeks uit ons verkiezingsprogramma hadden kunnen komen. Het examen, het betalend maken van het systeem en het werken met boetes zijn zaken waarop ik de afgelopen legislatuur heb gehamerd in het parlement." Janssens noemt het jammer voor N-VA dat de partij nu met partners aan tafel zit die wellicht niet zo ver willen gaan. "We hadden de verstrenging van de inburgering samen kunnen uitvoeren", betreurt hij. "Het is maar de vraag welke borrelnootjes er nog van dit document zullen overblijven na de onderhandeling met CD&V en Open Vld. (Belga)

Vanmorgen lekte de nota uit die N-VA als basis wil gebruiken voor het luik inburgering en integratie in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. De tekst voert een streng integratietraject in, dat deels door de inburgeraar zelf moet worden betaald. Hij moet Nederlands leren tot op het niveau B1 en ook aantonen dat hij zich onze cultuur heeft eigen gemaakt, met inbegrip van de nieuwe Vlaamse canon. Als de inburgeraar zijn verplichtingen niet nakomt, volgt er een boete. Vlaanderen wil ook proactief een advies bezorgen aan de Dienst Vreemdelingenzaken met het oog op een beslissing over het al dan niet verlengen van de verblijfstitel van de inburgeraar. Vlaams Belang herkent veel punten in de tekst. "De nadruk op zelfredzaamheid en responsabilisering is een klemtoon die wij hebben gelegd aan de onderhandelingstafel", zegt parlementslid Chris Janssens. "Zonder de punten die wij in de campagne en in de onderhandelingen hebben aangehaald, zouden we deze tekst nooit gezien hebben. Er staan elementen in die rechtstreeks uit ons verkiezingsprogramma hadden kunnen komen. Het examen, het betalend maken van het systeem en het werken met boetes zijn zaken waarop ik de afgelopen legislatuur heb gehamerd in het parlement." Janssens noemt het jammer voor N-VA dat de partij nu met partners aan tafel zit die wellicht niet zo ver willen gaan. "We hadden de verstrenging van de inburgering samen kunnen uitvoeren", betreurt hij. "Het is maar de vraag welke borrelnootjes er nog van dit document zullen overblijven na de onderhandeling met CD&V en Open Vld. (Belga)