De topvrouw van Zorgnet-Icuro Margot Cloet stelt donderdag in De Tijd dat de versnippering van het zorgbeleid onhoudbaar is. Ze pleit ervoor de bevoegdheden op één niveau onder te brengen en kiest voor de gewesten, naar analogie met de kinderbijslag. De financiering wil Cloet wel grotendeels federaal houden, om de solidariteit in België niet onderuit te halen. Indien zorg wordt overgeheveld naar de gewesten, zouden er nog slechts drie ministers verantwoordelijk zijn: een Vlaamse, een Waalse en een Brusselse. "We zijn het eens met de basisanalyse van Cloet, België zit al lang voorbij haar limieten en beide landsdelen willen andere richtingen uit", zegt Kamerfractieleidster van Vlaams Belang, Barbara Pas. "Wij willen echter nog een stapje verder gaan en ook de financiering overhevelen. Anders riskeren we opnieuw een nieuw soort versnippering te organiseren; met de consumptie aan de ene kant en de financiering aan de andere. De deelstaten moeten voor hun eigen beleid kunnen kiezen, maar daar ook de financiële gevolgen van dragen." De partij meent voorts dat de gemeenschappen het meest logische niveau zijn om de zorgbevoegdheden te organiseren, aangezien dit niveau ontworpen is voor persoonsgebonden dienstverlening en de gewesten meer voor infrastructureel en economisch beleid. Fractieleider in het Vlaams Parlement Chris Janssens wijst erop dat al heel wat bevoegdheden rond zorg naar de gemeenschappen gebracht zijn. "Die evolutie moeten we gewoon afronden, in plaats van terug te fietsen en een ander pad in te slaan. De zorg moet dus volledig en integraal door de gemeenschappen worden opgenomen, net zoals dat bij Onderwijs gebeurt." Het Vlaams Belang brengt deze maand een 'coronablunderboek' uit, waarin eveneens de versnippering in de zorg wordt gehekeld. (Belga)

De topvrouw van Zorgnet-Icuro Margot Cloet stelt donderdag in De Tijd dat de versnippering van het zorgbeleid onhoudbaar is. Ze pleit ervoor de bevoegdheden op één niveau onder te brengen en kiest voor de gewesten, naar analogie met de kinderbijslag. De financiering wil Cloet wel grotendeels federaal houden, om de solidariteit in België niet onderuit te halen. Indien zorg wordt overgeheveld naar de gewesten, zouden er nog slechts drie ministers verantwoordelijk zijn: een Vlaamse, een Waalse en een Brusselse. "We zijn het eens met de basisanalyse van Cloet, België zit al lang voorbij haar limieten en beide landsdelen willen andere richtingen uit", zegt Kamerfractieleidster van Vlaams Belang, Barbara Pas. "Wij willen echter nog een stapje verder gaan en ook de financiering overhevelen. Anders riskeren we opnieuw een nieuw soort versnippering te organiseren; met de consumptie aan de ene kant en de financiering aan de andere. De deelstaten moeten voor hun eigen beleid kunnen kiezen, maar daar ook de financiële gevolgen van dragen." De partij meent voorts dat de gemeenschappen het meest logische niveau zijn om de zorgbevoegdheden te organiseren, aangezien dit niveau ontworpen is voor persoonsgebonden dienstverlening en de gewesten meer voor infrastructureel en economisch beleid. Fractieleider in het Vlaams Parlement Chris Janssens wijst erop dat al heel wat bevoegdheden rond zorg naar de gemeenschappen gebracht zijn. "Die evolutie moeten we gewoon afronden, in plaats van terug te fietsen en een ander pad in te slaan. De zorg moet dus volledig en integraal door de gemeenschappen worden opgenomen, net zoals dat bij Onderwijs gebeurt." Het Vlaams Belang brengt deze maand een 'coronablunderboek' uit, waarin eveneens de versnippering in de zorg wordt gehekeld. (Belga)