Volgens Pas is de strategie niet meer dan opgewarmde kost uit 2014. Ook toen verkondigde men dat een liberale federale regering de trek om een staatshervorming bij de Franstaligen zou doen toenemen. Na drie jaar Michel is het failliet van die strategie ruimschoots aangetoond. "Geen enkele Franstalige partij wil vandaag onderhandelen over een confederaal België. Ik zie niet in hoe een verlaagde vennootschaps- of personenbelasting daar verandering in zullen brengen. Bart De Wever blijft maar wachten op Godot", vindt het Vlaams Belangkamerlid. De communicatie van de N-VA is volgens Pas dan ook niet meer dan een krampachtige poging om de morrende Vlaams-nationale kiezer met een kluitje in het riet te sturen. "Het enige wat klopt aan de communicatie van de N-VA is dat het een strategie is met veel risico's en zonder zekere uitkomst", stelt Pas. Zij pleit voor een ontbindingsproces in twee fasen, waarbij na een soevereiniteitsverklaring in het Vlaams Parlement onderhandelingen volgen met de Franstaligen, die vervolgens eindigen in een onafhankelijkheidsverklaring. (Belga)

Volgens Pas is de strategie niet meer dan opgewarmde kost uit 2014. Ook toen verkondigde men dat een liberale federale regering de trek om een staatshervorming bij de Franstaligen zou doen toenemen. Na drie jaar Michel is het failliet van die strategie ruimschoots aangetoond. "Geen enkele Franstalige partij wil vandaag onderhandelen over een confederaal België. Ik zie niet in hoe een verlaagde vennootschaps- of personenbelasting daar verandering in zullen brengen. Bart De Wever blijft maar wachten op Godot", vindt het Vlaams Belangkamerlid. De communicatie van de N-VA is volgens Pas dan ook niet meer dan een krampachtige poging om de morrende Vlaams-nationale kiezer met een kluitje in het riet te sturen. "Het enige wat klopt aan de communicatie van de N-VA is dat het een strategie is met veel risico's en zonder zekere uitkomst", stelt Pas. Zij pleit voor een ontbindingsproces in twee fasen, waarbij na een soevereiniteitsverklaring in het Vlaams Parlement onderhandelingen volgen met de Franstaligen, die vervolgens eindigen in een onafhankelijkheidsverklaring. (Belga)