Het Vlaams Belang verzamelde zondag ruim 500 partijleden in de hoofdstad om zijn ongenoegen te onderstrepen over zowel het communautaire akkoord als de regeringsonderhandelingen. De partij is er ook niet over te spreken dat die regering geen Vlaamse meerderheid zal hebben. Door de Staten-Generaal in Brussel te houden, wil het Vlaams Belang benadrukken dat Brussel een oude Vlaamse stad en de Vlaamse hoofdstad is en blijft, stelde Brussels parlementslid Dominiek Lootens. Voor partijvoorzitter Valkeniers is het echter nog niet te laat om de "restauratiepoging", een "staatsgreep tegen de Vlaanse democratie, de meerderheid van het land en de Vlaams volkswil", van de drie 'traditionele, staatdragende' partijen te stoppen. Hij riep de Vlaamse regering op om het roer te keren en duidelijk te maken dat ze geen pap lust van het "Vlinderakkoord" omdat wat hier op tafel ligt de Octopus-nota zelfs niet benadert. (AHO)

Het Vlaams Belang verzamelde zondag ruim 500 partijleden in de hoofdstad om zijn ongenoegen te onderstrepen over zowel het communautaire akkoord als de regeringsonderhandelingen. De partij is er ook niet over te spreken dat die regering geen Vlaamse meerderheid zal hebben. Door de Staten-Generaal in Brussel te houden, wil het Vlaams Belang benadrukken dat Brussel een oude Vlaamse stad en de Vlaamse hoofdstad is en blijft, stelde Brussels parlementslid Dominiek Lootens. Voor partijvoorzitter Valkeniers is het echter nog niet te laat om de "restauratiepoging", een "staatsgreep tegen de Vlaanse democratie, de meerderheid van het land en de Vlaams volkswil", van de drie 'traditionele, staatdragende' partijen te stoppen. Hij riep de Vlaamse regering op om het roer te keren en duidelijk te maken dat ze geen pap lust van het "Vlinderakkoord" omdat wat hier op tafel ligt de Octopus-nota zelfs niet benadert. (AHO)