De Vlaamse begroting voor volgend jaar is in evenwicht, maar gaat uit van een economische groei van 1,6%. Die verwachtingen zijn intussen gehalveerd. De oppositiepartijen Open Vld, LDD en Groen! vinden dat de Vlaamse regering van CD&V, sp.a en N-VA een onvoorzichtig begrotingsbeleid voert. Minister-president Peeters ontkent dat. "Er zijn voor meer dan 200 miljoen euro aan buffers en provisies aangelegd. Op vraag van het Vlaams Parlement en dus ook van de oppositie is de begroting in oktober ingediend op basis van de cijfers die toen beschikbaar waren", legt Peeters uit. Die cijfers, afkomstig van het planbureau, voorspelden een groei van 1,6%. Nieuwe cijfers halveren die groei, wat zou betekenen dat de Vlaamse regering ruim 200 miljoen euro extra zou moeten besparen. Maar zover is het nog niet, zegt Peeters. Hij benadrukt dat veel afhangt van hoe de economie zal presteren. "Een begroting is altijd een raming". De onheilsboodschappen van de oppositie vindt hij "niet wijs". "We moeten onzelf geen recessie aanpraten". "We kunnen toch niet elke maand een nieuwe begroting indienen", zegt Peeters. Bovendien heeft de Vlaamse regering vroeger, toen Open Vld met Dirk Van Mechelen nog de begrotingsminister leverde, de begroting ook vaak op basis van snel achterhaalde cijfers ingediend. (VIM)

De Vlaamse begroting voor volgend jaar is in evenwicht, maar gaat uit van een economische groei van 1,6%. Die verwachtingen zijn intussen gehalveerd. De oppositiepartijen Open Vld, LDD en Groen! vinden dat de Vlaamse regering van CD&V, sp.a en N-VA een onvoorzichtig begrotingsbeleid voert. Minister-president Peeters ontkent dat. "Er zijn voor meer dan 200 miljoen euro aan buffers en provisies aangelegd. Op vraag van het Vlaams Parlement en dus ook van de oppositie is de begroting in oktober ingediend op basis van de cijfers die toen beschikbaar waren", legt Peeters uit. Die cijfers, afkomstig van het planbureau, voorspelden een groei van 1,6%. Nieuwe cijfers halveren die groei, wat zou betekenen dat de Vlaamse regering ruim 200 miljoen euro extra zou moeten besparen. Maar zover is het nog niet, zegt Peeters. Hij benadrukt dat veel afhangt van hoe de economie zal presteren. "Een begroting is altijd een raming". De onheilsboodschappen van de oppositie vindt hij "niet wijs". "We moeten onzelf geen recessie aanpraten". "We kunnen toch niet elke maand een nieuwe begroting indienen", zegt Peeters. Bovendien heeft de Vlaamse regering vroeger, toen Open Vld met Dirk Van Mechelen nog de begrotingsminister leverde, de begroting ook vaak op basis van snel achterhaalde cijfers ingediend. (VIM)