Op het monopolie van de twee baggeraars was al lang kritiek. Het Rekenhof noemde het overheidscontract in 2016 in een uitvoerig rapport strijdig met de openbare orde en absoluut nietig omdat het principe van de mededinging werd miskend. De Vlaamse overheid ondernam de jongste jaren meerdere pogingen om het contract te verbreken, maar die mislukten. Tot nu. Weyts slaagde erin de baggeraars over de streep te halen zonder een schadevergoeding te betalen. DEME en Jan De Nul mogen het lopende contract van 1972 blijven uitvoeren tot 2022. Daarna wordt het gekoppeld aan twee andere grote contracten en kunnen alle baggeraars ter wereld inschrijven. Het valt niet uit te sluiten dat de Nederlandse baggeraars Boskalis en Van Oord hun kans wagen, aldus de krant. (Belga)

Op het monopolie van de twee baggeraars was al lang kritiek. Het Rekenhof noemde het overheidscontract in 2016 in een uitvoerig rapport strijdig met de openbare orde en absoluut nietig omdat het principe van de mededinging werd miskend. De Vlaamse overheid ondernam de jongste jaren meerdere pogingen om het contract te verbreken, maar die mislukten. Tot nu. Weyts slaagde erin de baggeraars over de streep te halen zonder een schadevergoeding te betalen. DEME en Jan De Nul mogen het lopende contract van 1972 blijven uitvoeren tot 2022. Daarna wordt het gekoppeld aan twee andere grote contracten en kunnen alle baggeraars ter wereld inschrijven. Het valt niet uit te sluiten dat de Nederlandse baggeraars Boskalis en Van Oord hun kans wagen, aldus de krant. (Belga)