Het nieuwe plan bevat acties van alle betrokken ministers en zet eerst en vooral in op preventie. De informatie over seksueel geweld wordt gebundeld op de website Seksueelgeweld.be. De bestaande hulplijnen, zoals 1712, Stop it Now!, Awel en de chatbox 'Nu praat ik erover', worden beter op elkaar afgestemd. Er zullen ook doelgerichte initiatieven worden genomen om informatie te verspreiden naar specifieke doelgroepen, zoals personen met een handicap of minderjarigen. De scholen krijgen meer emotionele, relationele en seksuele vorming, vanaf het kleuteronderwijs. De slachtoffers van seksueel geweld zullen beter worden begeleid. Er worden bijkomende personeelsleden aangeworven, zodat alle slachtoffers tijdens de hele gerechtelijke procedure worden ondersteund door justitieassistenten slachtofferonthaal. De Vlaamse Erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik wordt verder uitgebouwd en krijgt een permanent karakter. Bij de justitiehuizen worden ook personeelsleden aangeworven om de begeleiding van daders te verbeteren. Met risicotaxatie-instrumenten moeten zij inschatten welke opvolging en hulpverlening nodig is om recidive te voorkomen. Om seksueel geweld beter te detecteren, wordt ingezet op een betere opleiding van bijvoorbeeld leerkrachten, maatschappelijk werkers en zorgpersoneel. Leerkrachten en CLB-medewerkers worden geprofessionaliseerd om het geweld te leren herkennen en ermee om te gaan. Ook voor hulpverleners van CAW, CGG, 1712, jeugdhulp, VAPH-diensten en -voorzieningen komen er vormingen. Tot slot wordt ook geïnvesteerd in meldpunten voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en aanspreekpunten integriteit in de cultuur- en audiovisuele sector, in de voorzieningen voor personen met een handicap, in de gesubsidieerde sportfederaties, in jeugdorganisaties en in het kader van leerlingenbegeleiding. (Belga)

Het nieuwe plan bevat acties van alle betrokken ministers en zet eerst en vooral in op preventie. De informatie over seksueel geweld wordt gebundeld op de website Seksueelgeweld.be. De bestaande hulplijnen, zoals 1712, Stop it Now!, Awel en de chatbox 'Nu praat ik erover', worden beter op elkaar afgestemd. Er zullen ook doelgerichte initiatieven worden genomen om informatie te verspreiden naar specifieke doelgroepen, zoals personen met een handicap of minderjarigen. De scholen krijgen meer emotionele, relationele en seksuele vorming, vanaf het kleuteronderwijs. De slachtoffers van seksueel geweld zullen beter worden begeleid. Er worden bijkomende personeelsleden aangeworven, zodat alle slachtoffers tijdens de hele gerechtelijke procedure worden ondersteund door justitieassistenten slachtofferonthaal. De Vlaamse Erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik wordt verder uitgebouwd en krijgt een permanent karakter. Bij de justitiehuizen worden ook personeelsleden aangeworven om de begeleiding van daders te verbeteren. Met risicotaxatie-instrumenten moeten zij inschatten welke opvolging en hulpverlening nodig is om recidive te voorkomen. Om seksueel geweld beter te detecteren, wordt ingezet op een betere opleiding van bijvoorbeeld leerkrachten, maatschappelijk werkers en zorgpersoneel. Leerkrachten en CLB-medewerkers worden geprofessionaliseerd om het geweld te leren herkennen en ermee om te gaan. Ook voor hulpverleners van CAW, CGG, 1712, jeugdhulp, VAPH-diensten en -voorzieningen komen er vormingen. Tot slot wordt ook geïnvesteerd in meldpunten voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en aanspreekpunten integriteit in de cultuur- en audiovisuele sector, in de voorzieningen voor personen met een handicap, in de gesubsidieerde sportfederaties, in jeugdorganisaties en in het kader van leerlingenbegeleiding. (Belga)