Vivaldipartijen kijken naar Europa voor oplossing asielprobleem

Asielzoekers in Brussel. © Belga images

De partijen in de federale regering kijken naar Europa om het nijpende asielprobleem in België op te lossen. Dat bleek zondag bij een debat in De Zevende Dag. ‘Er zijn 35.000 plaatsen. Op een bepaald moment moet je durven zeggen dat er geen extra rek op zit’, zei CD&V-voorzitter Sammy Mahdi.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor verklaarde afgelopen week dat er de komende tijd geen opvang wordt voorzien voor alleenstaande mannen die asiel aanvragen. Die instructie bleef, ondanks kritiek van de regeringspartners, ook na de ministerraad overeind. Haar voorzitter verdedigde zondag die aanpak. ‘Je kan niet zomaar plaatsen blijven toveren, dus is er een voorrangsregel ingevoerd’, zei Sammy Mahdi.

Maar coalitiepartner Groen heeft het erg moeilijk met de instructie. ‘De uitspraken van mevrouw de Moor gaan in tegen de mensenrechten en onze internationale verplichtingen’, zei voorzitter Nadia Naji. ‘Wij zijn er niet bij betrokken geweest en ik vind het zeer schadelijk. De enige die hier beter van wordt, is Vlaams Belang.’ Groen ziet mogelijkheden in een betere spreiding van de asielzoekers binnen België. ‘Vijf opvangplaatsen per gemeente en we hebben geen crisis’, zei Naji.

Open VLD en CD&V kijken naar Europa voor een oplossing. ‘We moeten het probleem bij de kern aanpakken’, zei Open VLD-voorzitter Tom Ongena. ‘Er is een hoge instroom, onvoldoende spreiding in Europa en onvoldoende uitstroom. Het Europees voorzitterschap van België biedt een enorme kans om dat aan te pakken.’

‘Als je het probleem structureel wil oplossen, moet je op vooral op Europees niveau zorgen dat aan de buitengrenzen mensen gescreend worden’, zei ook Mahdi. ‘Vandaag is het nog steeds zo dat een meerderheid van de mensen die toekomen in Europa geen recht heeft op bescherming.’

PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw hekelde de politieke spelletjes die volgens hem worden gespeeld met asielzoekers. ‘Het is een politieke beslissing om mensen buiten te laten slapen’, zei hij. ‘Dit is een politiek spelletje binnen Vivaldi. Mevrouw de Moor heeft een signaal willen geven naar haar coalitiepartners.’

Tom Van Grieken van Vlaams Belang herhaalde zijn pleidooi voor een bovengrens aan het aantal asielzoekers. ‘Wie illegaal het land binnen komt, moet het recht op verblijf verliezen’, zei hij. ‘Daarnaast moet de procedure worden ingekort en moet er werk worden gemaakt van een effectief terugkeerbeleid.’

Partner Content