Minister Schauvliege wil de regels voor riviervisserij tegelijk vereenvoudigen en aanscherpen. Het uiteindelijke doel is te komen tot "een ecologischere riviervisserij", stelt de CD&V-politica. De aangepaste regels komen er na overleg met de hengelaars zelf. Eigenlijk mag je geen levende vis vervoeren, maar voor vissers bestaan er een aantal uitzonderingen. Zo mogen vissers vandaag tot 20 levende aasvissen kleiner dan 15 centimeter vervoeren en gebruiken tijdens het hengelen. Aasvissen zijn vissen die dienen om andere vissen mee te vangen, bijvoorbeeld roofvissen zoals snoek of meerval. Het aantal levende aasvissen wordt voortaan beperkt tot maximaal vijf. Het gebruik van zeldzame soorten zoals serpeling en kopvoorn is zelfs helemaal niet meer toegelaten. Er komt ook een betere bescherming van de roofvissoorten. Zo wordt het gebruik van aasvissen in de periode van 16 tot en met 31 mei verboden ter bescherming van paaiende roofvissen. Verder wordt het gebruik van leefnetten geschrapt. Leefnetten zijn de langwerpige netten met ringen waarin vissers hun gevangen, levende vissen bewaren. Het gebruik van die netten maakte het bestaande verbod op het vervoer van levende vissen "nauwelijks controleerbaar". Vissers zullen in de toekomst enkel nog een hengel, peur en schepnet mogen gebruiken. Enkel bij hengelwedstrijden zal het leefnet nog toegelaten zijn. Minister Schauvliege wil ook de fuikvisserij op de Beneden-Zeeschelde definitief aanpakken. Door het gebruik van fuiken kunnen grote hoeveelheden vis (in het bijzonder paling) worden gevangen, vissen die bovendien mogelijk op een illegale manier in het commerciële circuit belanden. Door het gebruik van fuiken te verbieden, schaft de CD&V-minister die vorm van semi-professionele visserij af. De maatregel zou de steun krijgen van de hengelsector zelf. Daar zou een breed draagvlak bestaan om enkel nog recreatieve visserij met de hengel toe te laten. (Belga)

Minister Schauvliege wil de regels voor riviervisserij tegelijk vereenvoudigen en aanscherpen. Het uiteindelijke doel is te komen tot "een ecologischere riviervisserij", stelt de CD&V-politica. De aangepaste regels komen er na overleg met de hengelaars zelf. Eigenlijk mag je geen levende vis vervoeren, maar voor vissers bestaan er een aantal uitzonderingen. Zo mogen vissers vandaag tot 20 levende aasvissen kleiner dan 15 centimeter vervoeren en gebruiken tijdens het hengelen. Aasvissen zijn vissen die dienen om andere vissen mee te vangen, bijvoorbeeld roofvissen zoals snoek of meerval. Het aantal levende aasvissen wordt voortaan beperkt tot maximaal vijf. Het gebruik van zeldzame soorten zoals serpeling en kopvoorn is zelfs helemaal niet meer toegelaten. Er komt ook een betere bescherming van de roofvissoorten. Zo wordt het gebruik van aasvissen in de periode van 16 tot en met 31 mei verboden ter bescherming van paaiende roofvissen. Verder wordt het gebruik van leefnetten geschrapt. Leefnetten zijn de langwerpige netten met ringen waarin vissers hun gevangen, levende vissen bewaren. Het gebruik van die netten maakte het bestaande verbod op het vervoer van levende vissen "nauwelijks controleerbaar". Vissers zullen in de toekomst enkel nog een hengel, peur en schepnet mogen gebruiken. Enkel bij hengelwedstrijden zal het leefnet nog toegelaten zijn. Minister Schauvliege wil ook de fuikvisserij op de Beneden-Zeeschelde definitief aanpakken. Door het gebruik van fuiken kunnen grote hoeveelheden vis (in het bijzonder paling) worden gevangen, vissen die bovendien mogelijk op een illegale manier in het commerciële circuit belanden. Door het gebruik van fuiken te verbieden, schaft de CD&V-minister die vorm van semi-professionele visserij af. De maatregel zou de steun krijgen van de hengelsector zelf. Daar zou een breed draagvlak bestaan om enkel nog recreatieve visserij met de hengel toe te laten. (Belga)