Onderzoekers rond de epidemioloog Simon Dellicour (ULB, Rega-Instituut/KU Leuven) en viroloog Piet Maes (Rega-Instituut/KU Leuven) hebben 391 Belgische genomen van virusstammen geanalyseerd. In elk genoom zijn bepaalde foutjes of 'mutaties' in het RNA van het virus (het genoom) te vinden. Ze vertellen veel over waar die ene virusstam vandaan moet komen en in welke periode van de uitbraak die virusstam thuishoort. Op die manier kunnen de onderzoekers veel informatie achterhalen over het verleden van de variant bij een specifieke patiënt, ook als zijn of haar virustests pas later is afgenomen. Sommige afwijkingen in het genoom van het virus zijn namelijk typisch voor een specifieke week in de uitbraak. Uit het onderzoek is nu gebleken dat er aanwijzingen zijn van enkele 'importgevallen' begin februari en ook een aantal introducties midden februari (voor de krokusvakantie) die het startpunt vormden van sars-CoV-2-clusters in ons land. Die gevallen bleven tot dusver onder de radar, want er waren geen positieve tests in februari - op één Vlaming na die na zijn repatriëring uit Wuhan in quarantaine werd geplaatst. (Belga)

Onderzoekers rond de epidemioloog Simon Dellicour (ULB, Rega-Instituut/KU Leuven) en viroloog Piet Maes (Rega-Instituut/KU Leuven) hebben 391 Belgische genomen van virusstammen geanalyseerd. In elk genoom zijn bepaalde foutjes of 'mutaties' in het RNA van het virus (het genoom) te vinden. Ze vertellen veel over waar die ene virusstam vandaan moet komen en in welke periode van de uitbraak die virusstam thuishoort. Op die manier kunnen de onderzoekers veel informatie achterhalen over het verleden van de variant bij een specifieke patiënt, ook als zijn of haar virustests pas later is afgenomen. Sommige afwijkingen in het genoom van het virus zijn namelijk typisch voor een specifieke week in de uitbraak. Uit het onderzoek is nu gebleken dat er aanwijzingen zijn van enkele 'importgevallen' begin februari en ook een aantal introducties midden februari (voor de krokusvakantie) die het startpunt vormden van sars-CoV-2-clusters in ons land. Die gevallen bleven tot dusver onder de radar, want er waren geen positieve tests in februari - op één Vlaming na die na zijn repatriëring uit Wuhan in quarantaine werd geplaatst. (Belga)