Donderdagmiddag is het overleg gestart over het toekomstige statuut van de zowat 50 werknemers van de hoofdstedelijke bibliotheek tussen de vakbonden ACOD, ACV Openbare Diensten, VSOA en de leidende ambtenaar van de VGC. In een communiqué laat bevoegd collegelid De Lille alvast weten dat er geen ontslagen mogen vallen bij de overgang naar het nieuwe Muntpunt en dat iedereen zijn rechten moet behouden. Er wordt ook ingezet op parallel overleg met de Vlaamse Gemeenschap en de andere partners van Muntpunt. "Belangrijk daarbij zijn de rechten van de contractuele medewerkers", aldus De Lille. Het gemeenschappelijk vakbondsfront gaat tegen volgend overleg met de leidende VGC-ambtenaar zelf een voorstel op tafel leggen. "Vooralsnog staan er geen engagementen op papier voor onder meer de contractuelen. Volgende week vrijdag stellen we zelf een protocoltekst voor. Er is vandaag nog geen vooruitgang geboekt", aldus Rudi De Coster van ACV Openbare Diensten. (PVO)

Donderdagmiddag is het overleg gestart over het toekomstige statuut van de zowat 50 werknemers van de hoofdstedelijke bibliotheek tussen de vakbonden ACOD, ACV Openbare Diensten, VSOA en de leidende ambtenaar van de VGC. In een communiqué laat bevoegd collegelid De Lille alvast weten dat er geen ontslagen mogen vallen bij de overgang naar het nieuwe Muntpunt en dat iedereen zijn rechten moet behouden. Er wordt ook ingezet op parallel overleg met de Vlaamse Gemeenschap en de andere partners van Muntpunt. "Belangrijk daarbij zijn de rechten van de contractuele medewerkers", aldus De Lille. Het gemeenschappelijk vakbondsfront gaat tegen volgend overleg met de leidende VGC-ambtenaar zelf een voorstel op tafel leggen. "Vooralsnog staan er geen engagementen op papier voor onder meer de contractuelen. Volgende week vrijdag stellen we zelf een protocoltekst voor. Er is vandaag nog geen vooruitgang geboekt", aldus Rudi De Coster van ACV Openbare Diensten. (PVO)