De Kamer heeft woensdag het licht op groen gezet voor het wetsontwerp van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon dat digitale vingerafdrukken toevoegt aan de identiteitskaart, zoals dat nu al het geval is voor het paspoort. De maatregel moet helpen in de strijd tegen identiteitsfraude. De uitrol gaat van start in april 2019 en zou ongeveer tien jaar beslaan, de periode die nodig is om alle identiteitskaarten te vernieuwen. De identiteitskaart zal dan een digitaal beeld bevatten van de afdrukken van de rechter- en linkerwijsvinger. De digitale vingerafdrukken worden niet gestockeerd of gecentraliseerd.

De Privacycommissie leverde eerder al een ongunstig advies. Nu waarschuwt ook de Liga voor Mensenrechten voor de maatregel. 'Het probleem met identiteitsfraude is verwaarloosbaar', stelt de Liga. 'Er staan al biometrische gegevens op onze identiteitskaart, zoals een foto. Indien die te vervalsen is, dan geldt dat ook voor een vingerafdruk. Deze maatregel lijkt niet meer dan een zoveelste symbooldaad die geen effectieve bijdrage kan leveren aan het verhogen van de veiligheid.'

Volgens de Liga gebeurde er geen afdoende risicoanalyse. 'De potentiële risico's voor burgers zijn niet grondig onderzocht, noch de proportionaliteit van de maatregel, noch de technische maatregelen ter bescherming van de biometrische gegevens. Concreet worden de basisprincipes van de nieuwe privacywetgeving compleet genegeerd.'

De organisatie wijst op het contrast met de inspanningen die geleverd werden inzake de GDPR-wetgeving, waarbij op Europees niveau het belang van onze privacy sterk werd benadrukt. 'Eigenlijk onttrekt de overheid zich aan haar verplichtingen, terwijl ze verwacht dat bedrijven en privépersonen actie ondernemen om privacy te beschermen.'

De Kamer heeft woensdag het licht op groen gezet voor het wetsontwerp van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon dat digitale vingerafdrukken toevoegt aan de identiteitskaart, zoals dat nu al het geval is voor het paspoort. De maatregel moet helpen in de strijd tegen identiteitsfraude. De uitrol gaat van start in april 2019 en zou ongeveer tien jaar beslaan, de periode die nodig is om alle identiteitskaarten te vernieuwen. De identiteitskaart zal dan een digitaal beeld bevatten van de afdrukken van de rechter- en linkerwijsvinger. De digitale vingerafdrukken worden niet gestockeerd of gecentraliseerd. De Privacycommissie leverde eerder al een ongunstig advies. Nu waarschuwt ook de Liga voor Mensenrechten voor de maatregel. 'Het probleem met identiteitsfraude is verwaarloosbaar', stelt de Liga. 'Er staan al biometrische gegevens op onze identiteitskaart, zoals een foto. Indien die te vervalsen is, dan geldt dat ook voor een vingerafdruk. Deze maatregel lijkt niet meer dan een zoveelste symbooldaad die geen effectieve bijdrage kan leveren aan het verhogen van de veiligheid.' Volgens de Liga gebeurde er geen afdoende risicoanalyse. 'De potentiële risico's voor burgers zijn niet grondig onderzocht, noch de proportionaliteit van de maatregel, noch de technische maatregelen ter bescherming van de biometrische gegevens. Concreet worden de basisprincipes van de nieuwe privacywetgeving compleet genegeerd.'De organisatie wijst op het contrast met de inspanningen die geleverd werden inzake de GDPR-wetgeving, waarbij op Europees niveau het belang van onze privacy sterk werd benadrukt. 'Eigenlijk onttrekt de overheid zich aan haar verplichtingen, terwijl ze verwacht dat bedrijven en privépersonen actie ondernemen om privacy te beschermen.'