"We doen hiervoor een beroep op experts en die zijn op dit ogenblik een geschikte datum aan het zoeken om hierover te praten. Ik laat dit inderdaad liever over aan mensen die op dat vlak expertise hebben want de meningen over de te nemen maatregelen lopen sterk uiteen. De ene pleit voor een afspanning langs het kanaal, de andere vindt dat net heel gevaarlijk omdat zulks uitnodigt om erop te klimmen. Vraag is ook over welke afstand je een eventuele afspanning moet aanbrengen", aldus burgemeester Hans Bonte van Vilvoorde (sp.a). Vanclooster verdween na een nieuwjaarsfuif in De Kruitfabriek aan de Steenkaai, vlak naast het kanaal Brussel-Schelde. Zijn lichaam werd zondag teruggevonden in het kanaal, op zo'n 30 meter van De Kruitfabriek. Uit een autopsie blijkt volgens het parket van Halle-Vilvoorde dat hij wellicht door verdrinking om het leven gekomen is. De dood van de jongeman wordt toegeschreven aan een ongelukkige val in het water. (Belga)

"We doen hiervoor een beroep op experts en die zijn op dit ogenblik een geschikte datum aan het zoeken om hierover te praten. Ik laat dit inderdaad liever over aan mensen die op dat vlak expertise hebben want de meningen over de te nemen maatregelen lopen sterk uiteen. De ene pleit voor een afspanning langs het kanaal, de andere vindt dat net heel gevaarlijk omdat zulks uitnodigt om erop te klimmen. Vraag is ook over welke afstand je een eventuele afspanning moet aanbrengen", aldus burgemeester Hans Bonte van Vilvoorde (sp.a). Vanclooster verdween na een nieuwjaarsfuif in De Kruitfabriek aan de Steenkaai, vlak naast het kanaal Brussel-Schelde. Zijn lichaam werd zondag teruggevonden in het kanaal, op zo'n 30 meter van De Kruitfabriek. Uit een autopsie blijkt volgens het parket van Halle-Vilvoorde dat hij wellicht door verdrinking om het leven gekomen is. De dood van de jongeman wordt toegeschreven aan een ongelukkige val in het water. (Belga)