De dertig aangeduide bonusstations moeten een goede natuurlijke doorstroming van het Villo!-netwerk bevorderen. De stations liggen in de hoger gelegen gedeelten van Brussel, waar ze snel leeg geraken omdat gebruikers hun fiets niet vaak terugbrengen. Om de gebruikers aan te moedigen om fietsen naar deze stations terug te brengen, krijgen fietsers met een jaarabonnement een bonus van 10 gratis minuten. Dat gebeurt wel enkel wanneer de fiets uit een van de gewone Villo!-stations komt en wordt achtergelaten in een van de bonusstations, aangeduid met het symbool V+!. Onder meer om de standplaatsen aan Park, Naamsepoort en Louiza zijn Villo+!-stations. (COR 923 )

De dertig aangeduide bonusstations moeten een goede natuurlijke doorstroming van het Villo!-netwerk bevorderen. De stations liggen in de hoger gelegen gedeelten van Brussel, waar ze snel leeg geraken omdat gebruikers hun fiets niet vaak terugbrengen. Om de gebruikers aan te moedigen om fietsen naar deze stations terug te brengen, krijgen fietsers met een jaarabonnement een bonus van 10 gratis minuten. Dat gebeurt wel enkel wanneer de fiets uit een van de gewone Villo!-stations komt en wordt achtergelaten in een van de bonusstations, aangeduid met het symbool V+!. Onder meer om de standplaatsen aan Park, Naamsepoort en Louiza zijn Villo+!-stations. (COR 923 )