Volgens de huidige wetgeving hebben vrouwen al recht op vijftien weken moederschapsverlof: zes weken voor de uitgerekende bevalling - waarvan één week verplicht - en negen weken na de geboorte. Wie de weken prenataal verlof niet opneemt, kan dat overdragen en toevoegen aan het verlof na de bevalling. Maar wie voor de geboorte van het kind niet meer kàn werken wegens ziekte, verliest dat prenataal verlof. Ook wie tijdelijk werkloos is, zoals er nu door de coronacrisis veel zijn, verliezen dat recht. Een wetsvoorstel van Ecolo-Groen, dat de steun kreeg van socialisten en geamendeerd werd door CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri, maakt nu dat het recht op vijftien weken moederschapsverlof gewaarborgd blijft bij werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het voorstel kreeg de steun van PVDA en Vlaams Belang. De MR onthield zich. N-VA en Open Vld stemden tegen. Zij waren het eens om deze maatregel te laten gelden voor wie door de coronacrisis tijdelijk werkloos was, maar vrezen dat deze veralgemeende regeling te veel zal kosten. (Belga)

Volgens de huidige wetgeving hebben vrouwen al recht op vijftien weken moederschapsverlof: zes weken voor de uitgerekende bevalling - waarvan één week verplicht - en negen weken na de geboorte. Wie de weken prenataal verlof niet opneemt, kan dat overdragen en toevoegen aan het verlof na de bevalling. Maar wie voor de geboorte van het kind niet meer kàn werken wegens ziekte, verliest dat prenataal verlof. Ook wie tijdelijk werkloos is, zoals er nu door de coronacrisis veel zijn, verliezen dat recht. Een wetsvoorstel van Ecolo-Groen, dat de steun kreeg van socialisten en geamendeerd werd door CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri, maakt nu dat het recht op vijftien weken moederschapsverlof gewaarborgd blijft bij werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het voorstel kreeg de steun van PVDA en Vlaams Belang. De MR onthield zich. N-VA en Open Vld stemden tegen. Zij waren het eens om deze maatregel te laten gelden voor wie door de coronacrisis tijdelijk werkloos was, maar vrezen dat deze veralgemeende regeling te veel zal kosten. (Belga)