Het slaagpercentage ligt hiermee lager dan de vorige jaren: toen slaagden respectievelijk 18 en 20 procent van de deelnemers. Aan Vlaamse kant werden op voorhand quota vastgelegd voor studenten die volgend academiejaar aan de opleiding voor arts of tandarts willen beginnen. Alle deelnemers die op het toelatingsexamen van begin juli de helft behaalden op beide onderdelen, en die hebben aangegeven met de opleiding te willen starten, kunnen dat ook. De examencommissie moest zelfs extra punten toekennen, omdat de vragen moeilijker bleken dan vooraf ingeschat. Aan het Vlaamse examen namen 6.233 kandidaten deel: 5.165 voor arts en 1.068 voor tandarts. Voor arts slaagde 22 procent en voor tandarts iets meer dan 24 procent. (Belga)

Het slaagpercentage ligt hiermee lager dan de vorige jaren: toen slaagden respectievelijk 18 en 20 procent van de deelnemers. Aan Vlaamse kant werden op voorhand quota vastgelegd voor studenten die volgend academiejaar aan de opleiding voor arts of tandarts willen beginnen. Alle deelnemers die op het toelatingsexamen van begin juli de helft behaalden op beide onderdelen, en die hebben aangegeven met de opleiding te willen starten, kunnen dat ook. De examencommissie moest zelfs extra punten toekennen, omdat de vragen moeilijker bleken dan vooraf ingeschat. Aan het Vlaamse examen namen 6.233 kandidaten deel: 5.165 voor arts en 1.068 voor tandarts. Voor arts slaagde 22 procent en voor tandarts iets meer dan 24 procent. (Belga)