Het aantal doden is gedaald op de Vlaamse wegen (van 68 naar 61 doden) en nog meer op de Waalse wegen (van 63 naar 48). Beide gewesten bereiken hiermee een historisch laag niveau. In het Brussels Gewest is het aantal doden dan weer gestegen, van 2 naar 4. Zowel het aantal ongevallen als het aantal gewonden gaan in dalende lijn in Wallonië (-1,2 pct en -5,5 pct) en in Vlaanderen (-2,9 pct en -4,1 pct). In het Brussels Gewest daarentegen is het aantal letselongevallen gestegen met 4,8 pct en het aantal gewonden met 7,5 pct. Het aantal letselongevallen stijgt voor drie types weggebruikers: fietsers (+6,2 pct), vrachtwagens (+10,5 pct) en vooral motorfietsers (+12,2 pct). Het aantal ongevallen met jonge autobestuurders (18-24 jaar) is met 9,6 pct gedaald tijdens het eerste trimester 2017 (van 1.611 ongevallen naar 1.455), en bereikt hiermee het laagste niveau sinds de creatie van de verkeersveiligheidsbarometer in 2004. Op internationaal vlak valt het op dat België betere resultaten kent dan de buurlanden. Zo nam het aantal letselongevallen zowel in Frankrijk als in Duitsland toe. De daling van het aantal doden in België is bovendien groter dan in Frankrijk terwijl dit aantal stagneerde in Duitsland. (Belga)

Het aantal doden is gedaald op de Vlaamse wegen (van 68 naar 61 doden) en nog meer op de Waalse wegen (van 63 naar 48). Beide gewesten bereiken hiermee een historisch laag niveau. In het Brussels Gewest is het aantal doden dan weer gestegen, van 2 naar 4. Zowel het aantal ongevallen als het aantal gewonden gaan in dalende lijn in Wallonië (-1,2 pct en -5,5 pct) en in Vlaanderen (-2,9 pct en -4,1 pct). In het Brussels Gewest daarentegen is het aantal letselongevallen gestegen met 4,8 pct en het aantal gewonden met 7,5 pct. Het aantal letselongevallen stijgt voor drie types weggebruikers: fietsers (+6,2 pct), vrachtwagens (+10,5 pct) en vooral motorfietsers (+12,2 pct). Het aantal ongevallen met jonge autobestuurders (18-24 jaar) is met 9,6 pct gedaald tijdens het eerste trimester 2017 (van 1.611 ongevallen naar 1.455), en bereikt hiermee het laagste niveau sinds de creatie van de verkeersveiligheidsbarometer in 2004. Op internationaal vlak valt het op dat België betere resultaten kent dan de buurlanden. Zo nam het aantal letselongevallen zowel in Frankrijk als in Duitsland toe. De daling van het aantal doden in België is bovendien groter dan in Frankrijk terwijl dit aantal stagneerde in Duitsland. (Belga)