Volgens de organisaties - waaronder de Liga voor mensenrechten, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen - druist de opsluiting van kinderen in tegen het belang van het kind zoals bepaald in de Belgische Grondwet en het Kinderrechtenverdrag. Het betekent ook een schending van het recht op familieleven en het recht op vrijheid zoals dat verankerd is in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, zeggen ze.

Los daarvan 'is de maatregel op menselijk vlak een uitermate verwerpelijke praktijk. Een overheid die bereid is om kinderen op te sluiten louter om administratieve redenen, vaart een koers die wij niet kunnen accepteren', klinkt het. Het door de organisaties geviseerde KB trad op 11 augustus in werking. Op 14 augustus werd het eerste gezin zonder wettelijk verblijf opgesloten in het gesloten centrum 127bis van Steenokkerzeel.

'Ondanks verschillende veroordelingen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en ettelijke kritieken van internationale mensenrechtenorganen in het verleden, begint België dus nu opnieuw met het opsluiten van kinderen om louter administratieve redenen', besluiten de middenveldorganisaties.

Volgens de organisaties - waaronder de Liga voor mensenrechten, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen - druist de opsluiting van kinderen in tegen het belang van het kind zoals bepaald in de Belgische Grondwet en het Kinderrechtenverdrag. Het betekent ook een schending van het recht op familieleven en het recht op vrijheid zoals dat verankerd is in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, zeggen ze. Los daarvan 'is de maatregel op menselijk vlak een uitermate verwerpelijke praktijk. Een overheid die bereid is om kinderen op te sluiten louter om administratieve redenen, vaart een koers die wij niet kunnen accepteren', klinkt het. Het door de organisaties geviseerde KB trad op 11 augustus in werking. Op 14 augustus werd het eerste gezin zonder wettelijk verblijf opgesloten in het gesloten centrum 127bis van Steenokkerzeel. 'Ondanks verschillende veroordelingen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en ettelijke kritieken van internationale mensenrechtenorganen in het verleden, begint België dus nu opnieuw met het opsluiten van kinderen om louter administratieve redenen', besluiten de middenveldorganisaties.