Zowat 77 procent van de Vlaamse fietsers verklaart dat ze recent in gevaar kwamen door onveilig gedrag van automobilisten, zo blijkt uit een onderzoek van de VSV. Omgekeerd geeft 66 procent van de autobestuurders aan dat ze recent een gevaarlijke situatie met een fietser hebben meegemaakt. Opvallend daarbij is dat hoe vaker de ene groep een bepaald risicogedrag rapporteert, hoe minder vaak de tegenpartij toegeeft zich onveilig te gedragen. Zo verklaart 45 procent van de in gevaar gebrachte fietsers dat dat gebeurde door een automobilist die op het fietspad stond, terwijl slechts 4 procent van de automobilisten toegeeft wel eens op het fietspad te staan. Omgekeerd zegt 44 procent van de autobestuurders dat ze in het donker verrast werden door een fietser zonder fietsverlichting, terwijl slechts 9 procent van de fietsers toegeeft wel eens zonder fietsverlichting te rijden. "Fietsers en automobilisten beseffen niet altijd dat ze iets doen wat gevaarlijk is voor de fietser", zegt Werner De Dobbeleer, woordvoerder van de VSV. "Met deze campagne roepen we beide groepen op om meer oog te hebben voor elkaar. Door even in de rol van de andere weggebruiker te kruipen, wat extra aandacht te hebben en elkaar te bedanken kan iedereen mee het verschil maken." (Belga)

Zowat 77 procent van de Vlaamse fietsers verklaart dat ze recent in gevaar kwamen door onveilig gedrag van automobilisten, zo blijkt uit een onderzoek van de VSV. Omgekeerd geeft 66 procent van de autobestuurders aan dat ze recent een gevaarlijke situatie met een fietser hebben meegemaakt. Opvallend daarbij is dat hoe vaker de ene groep een bepaald risicogedrag rapporteert, hoe minder vaak de tegenpartij toegeeft zich onveilig te gedragen. Zo verklaart 45 procent van de in gevaar gebrachte fietsers dat dat gebeurde door een automobilist die op het fietspad stond, terwijl slechts 4 procent van de automobilisten toegeeft wel eens op het fietspad te staan. Omgekeerd zegt 44 procent van de autobestuurders dat ze in het donker verrast werden door een fietser zonder fietsverlichting, terwijl slechts 9 procent van de fietsers toegeeft wel eens zonder fietsverlichting te rijden. "Fietsers en automobilisten beseffen niet altijd dat ze iets doen wat gevaarlijk is voor de fietser", zegt Werner De Dobbeleer, woordvoerder van de VSV. "Met deze campagne roepen we beide groepen op om meer oog te hebben voor elkaar. Door even in de rol van de andere weggebruiker te kruipen, wat extra aandacht te hebben en elkaar te bedanken kan iedereen mee het verschil maken." (Belga)