De bedoeling van de deal is vooral de economische ontwikkeling te faciliteren. Daarnaast stipuleert het akkoord onder meer dat het enkel voor de betrokken landen mogelijk is een militaire aanwezigheid te hebben op de zee, wat de Russische dominantie op de grootste binnenzee ter wereld nog zal vergroten. De conventie ligt al meer dan twee decennia op tafel, nadat de ontbinding van de Sovjet-Unie voor enkele wettelijke problemen zorgde, zoals de reikwijdte van territoriale soevereiniteit. Het gebied rond de Kaspische Zee herbergt enorme voorraden olie en gas. In totaal schat men dat tot 20 miljard ton fossiele brandstof onder de bodem van de zee ligt. (Belga)

De bedoeling van de deal is vooral de economische ontwikkeling te faciliteren. Daarnaast stipuleert het akkoord onder meer dat het enkel voor de betrokken landen mogelijk is een militaire aanwezigheid te hebben op de zee, wat de Russische dominantie op de grootste binnenzee ter wereld nog zal vergroten. De conventie ligt al meer dan twee decennia op tafel, nadat de ontbinding van de Sovjet-Unie voor enkele wettelijke problemen zorgde, zoals de reikwijdte van territoriale soevereiniteit. Het gebied rond de Kaspische Zee herbergt enorme voorraden olie en gas. In totaal schat men dat tot 20 miljard ton fossiele brandstof onder de bodem van de zee ligt. (Belga)