Op Lieva Van Langenhove na, dingen de kandidaat-rectoren ook naar het vicerectorschap. Voor de post van huidig vicerector Luc Moens, die zichzelf niet wil opvolgen, kandideren ook professoren Herwig Bruneel en Derrick Gosselin. Bij de vorige rectorverkiezingen stelde enkel Marc Cogen zich tegenkandidaat, naast Van Cauwenberge, die uiteindelijk voor een tweede mandaat verkozen werd. Nu werd de kiesprocedure grondig gewijzigd, waarbij onder meer vrouwen moeten voorgedragen worden omwille van het genderevenwicht. Op 6 mei houdt het kiescollege een geheime stemming en op 8 mei worden de kandidaten voorgedragen aan de raad van bestuur. De nieuwe mandaten worden opgenomen op 1 oktober 2013 en eindigen op 30 september 2017. (Belga)

Op Lieva Van Langenhove na, dingen de kandidaat-rectoren ook naar het vicerectorschap. Voor de post van huidig vicerector Luc Moens, die zichzelf niet wil opvolgen, kandideren ook professoren Herwig Bruneel en Derrick Gosselin. Bij de vorige rectorverkiezingen stelde enkel Marc Cogen zich tegenkandidaat, naast Van Cauwenberge, die uiteindelijk voor een tweede mandaat verkozen werd. Nu werd de kiesprocedure grondig gewijzigd, waarbij onder meer vrouwen moeten voorgedragen worden omwille van het genderevenwicht. Op 6 mei houdt het kiescollege een geheime stemming en op 8 mei worden de kandidaten voorgedragen aan de raad van bestuur. De nieuwe mandaten worden opgenomen op 1 oktober 2013 en eindigen op 30 september 2017. (Belga)