Het initiatief is bedoeld om de bestaande EU-battlegroups uit te breiden tot troepen die snel kunnen reageren op crises. Het nieuwe format moet ook ruimte- en cybercapaciteiten omvatten, net als special forces en luchttransport. De recente gebeurtenissen in Afghanistan toonden eens te meer aan dat de EU in een positie had moeten zijn om robuust en snel te reageren, aldus het document opgesteld door de vijf landen. Daarvoor moesten de beschikbaarheid, paraatheid, inzetbaarheid en competentie van de troepen verhoogd worden. De vijf landen stellen voor artikel 44 van het EU-verdrag te gebruiken, dat nooit werd geactiveerd, om coalities van bereidwillige lidstaten toe te laten veiligheidsactiviteiten uit te voeren met de goedkeuring van andere landen die niet deelnemen. Zo willen ze meer flexibiliteit. Het artikel doet geen concrete voorstellen over de omvang van de troepenmacht, maar zegt enkel dat de op land gebaseerde troepenmacht op brigadesterkte moet zijn: ongeveer 5.000 mensen dus. Het huidige battlegroup-concept voorziet twee eenheden, elk 1.500 mensen sterk, die stand-by moeten blijven. De troepen van verschillende landen wisselen elke zes manden. Momenteel is slechts één battlegroup beschikbaar. (Belga)

Het initiatief is bedoeld om de bestaande EU-battlegroups uit te breiden tot troepen die snel kunnen reageren op crises. Het nieuwe format moet ook ruimte- en cybercapaciteiten omvatten, net als special forces en luchttransport. De recente gebeurtenissen in Afghanistan toonden eens te meer aan dat de EU in een positie had moeten zijn om robuust en snel te reageren, aldus het document opgesteld door de vijf landen. Daarvoor moesten de beschikbaarheid, paraatheid, inzetbaarheid en competentie van de troepen verhoogd worden. De vijf landen stellen voor artikel 44 van het EU-verdrag te gebruiken, dat nooit werd geactiveerd, om coalities van bereidwillige lidstaten toe te laten veiligheidsactiviteiten uit te voeren met de goedkeuring van andere landen die niet deelnemen. Zo willen ze meer flexibiliteit. Het artikel doet geen concrete voorstellen over de omvang van de troepenmacht, maar zegt enkel dat de op land gebaseerde troepenmacht op brigadesterkte moet zijn: ongeveer 5.000 mensen dus. Het huidige battlegroup-concept voorziet twee eenheden, elk 1.500 mensen sterk, die stand-by moeten blijven. De troepen van verschillende landen wisselen elke zes manden. Momenteel is slechts één battlegroup beschikbaar. (Belga)