Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid heeft de minister op de hoogte gebracht dat er gecontamineerde amfetamines in omloop zijn, meer bepaald gecontamineerde speed. Behalve gewone amfetamines bevatten de drugs ook toxische 4-methylamfetamine, die uit het buitenland afkomstig is. Het gebruik van beide substanties is gevaarlijker dan dat van zuivere amfetamines alleen. Het belangrijkste symptoom is extreme oververhitting van het lichaam, die dodelijk kan zijn. "Ik bevestig jammer genoeg de dood van vijf personen die dit soort stof hadden gebruikt", aldus Onkelinx. (LOD)

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid heeft de minister op de hoogte gebracht dat er gecontamineerde amfetamines in omloop zijn, meer bepaald gecontamineerde speed. Behalve gewone amfetamines bevatten de drugs ook toxische 4-methylamfetamine, die uit het buitenland afkomstig is. Het gebruik van beide substanties is gevaarlijker dan dat van zuivere amfetamines alleen. Het belangrijkste symptoom is extreme oververhitting van het lichaam, die dodelijk kan zijn. "Ik bevestig jammer genoeg de dood van vijf personen die dit soort stof hadden gebruikt", aldus Onkelinx. (LOD)