Het vrijhandelsakkoord kreeg eerder dit jaar al de steun van het Europees Parlement en de Europese Raad. Vandaag zette ook de Vietnamese Nationale Vergadering het licht op groen. Dat gebeurde met 457 stemmen voor en 26 onthoudingen. De stemming was online te volgen via een livestream, een primeur in de geschiedenis van Vietnam. Brussel omschrijft het handelsakkoord met Vietnam als het meest ambitieuze verdrag tussen de EU en een ontwikkelingsland ooit. De meeste handelstarieven die tussen de EU en Vietnam bestaan, zullen verdwijnen van zodra het in werking treedt later dit jaar, vermoedelijk op 1 augustus. Andere heffingen zullen over een periode van tien jaar progressief worden afgebouwd, waarbij uiteindelijk 99 procent van de tarieven zal verdwijnen. De EU en Vietnam zullen ook bepaalde productstandaarden op elkaar gaan afstemmen, terwijl de Vietnamese dienstensector opengesteld zal worden voor Europese bedrijven. Die zullen ook kunnen meedingen naar openbare aanbestedingen in het land. Vietnam is na Singapore de grootste handelspartner van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN) voor de EU. De goederentrafiek is elk jaar goed voor meer dan 47 miljard euro, de dienstenhandel bedraagt 3,6 miljard euro. Europa voert vooral telecommunicatieapparatuur, kleding en voedsel in vanuit Vietnam, omgekeerd importeert Vietnam voornamelijk machines, transportmiddelen, chemicaliën en landbouwproducten. De EU ziet het vrijhandelsakkoord met Vietnam als een opstapje naar een breder verdrag met de ASEAN-regio. Voorstanders zien in de handelsovereenkomst een instrument om de sociale en ecologische vooruitgang in Vietnam te bevorderen. Het akkoord verplicht Vietnam ook om zich aan het Klimaatakkoord van Parijs te houden en wetten aan te nemen om gedwongen arbeid uit te bannen en de vrijheid van vereniging te garanderen. Maar volgens critici zijn er net onvoldoende spijkerharde garanties op vlak van mensenrechten, sociaal beleid, milieu en klimaat in de tekst ingebouwd. De bijbehorende investeringsbeschermingsovereenkomst moet nog door elke EU-lidstaat afzonderlijk worden goedgekeurd. In België betekent dit dat ook de regionale parlementen zich mogen uitspreken. Afgaande op het stemgedrag van de Belgische Franstalige Europarlementsleden wordt groen licht voor de investeringsbescherming wellicht allesbehalve evident. Hanoi keurde de investeringsbescherming goed, samen met het handelsakkoord. (Belga)

Het vrijhandelsakkoord kreeg eerder dit jaar al de steun van het Europees Parlement en de Europese Raad. Vandaag zette ook de Vietnamese Nationale Vergadering het licht op groen. Dat gebeurde met 457 stemmen voor en 26 onthoudingen. De stemming was online te volgen via een livestream, een primeur in de geschiedenis van Vietnam. Brussel omschrijft het handelsakkoord met Vietnam als het meest ambitieuze verdrag tussen de EU en een ontwikkelingsland ooit. De meeste handelstarieven die tussen de EU en Vietnam bestaan, zullen verdwijnen van zodra het in werking treedt later dit jaar, vermoedelijk op 1 augustus. Andere heffingen zullen over een periode van tien jaar progressief worden afgebouwd, waarbij uiteindelijk 99 procent van de tarieven zal verdwijnen. De EU en Vietnam zullen ook bepaalde productstandaarden op elkaar gaan afstemmen, terwijl de Vietnamese dienstensector opengesteld zal worden voor Europese bedrijven. Die zullen ook kunnen meedingen naar openbare aanbestedingen in het land. Vietnam is na Singapore de grootste handelspartner van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN) voor de EU. De goederentrafiek is elk jaar goed voor meer dan 47 miljard euro, de dienstenhandel bedraagt 3,6 miljard euro. Europa voert vooral telecommunicatieapparatuur, kleding en voedsel in vanuit Vietnam, omgekeerd importeert Vietnam voornamelijk machines, transportmiddelen, chemicaliën en landbouwproducten. De EU ziet het vrijhandelsakkoord met Vietnam als een opstapje naar een breder verdrag met de ASEAN-regio. Voorstanders zien in de handelsovereenkomst een instrument om de sociale en ecologische vooruitgang in Vietnam te bevorderen. Het akkoord verplicht Vietnam ook om zich aan het Klimaatakkoord van Parijs te houden en wetten aan te nemen om gedwongen arbeid uit te bannen en de vrijheid van vereniging te garanderen. Maar volgens critici zijn er net onvoldoende spijkerharde garanties op vlak van mensenrechten, sociaal beleid, milieu en klimaat in de tekst ingebouwd. De bijbehorende investeringsbeschermingsovereenkomst moet nog door elke EU-lidstaat afzonderlijk worden goedgekeurd. In België betekent dit dat ook de regionale parlementen zich mogen uitspreken. Afgaande op het stemgedrag van de Belgische Franstalige Europarlementsleden wordt groen licht voor de investeringsbescherming wellicht allesbehalve evident. Hanoi keurde de investeringsbescherming goed, samen met het handelsakkoord. (Belga)