In de pompput werden dinsdag waarden vastgesteld van 600 ppm (parts per million), of zes tot acht maal hoger dan een dodelijke concentratie. "We hebben daar nu nog waarden van een 20 ppm, omdat er zich daar nu nog wat restproduct bevindt. Dat stuk van het riool hebben we vannacht leeggezogen om die restant weg te krijgen. We hebben de riolering in de 18 Augustuslaan en de Warandelaan luchtdicht afgesloten zodat er niets meer in de riolering onder Wetteren kan komen. Er is daar geen echt groot risico meer", zegt brandweercommandant Christian Van de Voorde. Het verontreinigd water wordt overgepompt in tankschepen, die het water afvoeren voor veilige verwerking. Uit de pompput is al 120 ton vervuild water opgezogen. De vierde tanker is op komst en zal voorlopig in reserve gehouden worden, zegt gouverneur Briers. In Wetteren worden momenteel de geëvacueerde bewoners van de straten Schuttersveld en Scheldedreef teruggebracht naar hun woning. (Belga)

In de pompput werden dinsdag waarden vastgesteld van 600 ppm (parts per million), of zes tot acht maal hoger dan een dodelijke concentratie. "We hebben daar nu nog waarden van een 20 ppm, omdat er zich daar nu nog wat restproduct bevindt. Dat stuk van het riool hebben we vannacht leeggezogen om die restant weg te krijgen. We hebben de riolering in de 18 Augustuslaan en de Warandelaan luchtdicht afgesloten zodat er niets meer in de riolering onder Wetteren kan komen. Er is daar geen echt groot risico meer", zegt brandweercommandant Christian Van de Voorde. Het verontreinigd water wordt overgepompt in tankschepen, die het water afvoeren voor veilige verwerking. Uit de pompput is al 120 ton vervuild water opgezogen. De vierde tanker is op komst en zal voorlopig in reserve gehouden worden, zegt gouverneur Briers. In Wetteren worden momenteel de geëvacueerde bewoners van de straten Schuttersveld en Scheldedreef teruggebracht naar hun woning. (Belga)