Momenteel kan elke werknemer drie maanden ouderschapsverlof opnemen. Dat kan voltijds (per maand), halftijds of volgens een eenvijfde-formule. Het verlof kan door beide ouders afzonderlijk worden opgenomen voor kinderen tot twaalf jaar. De werknemers krijgt daarvoor van de RVA een maandelijkse uitkering van 693,20 euro voor een voltijdse onderbreking. In maart besliste de regering het ouderschapsverlof met een maand te verlengen per kind jonger dan twaalf jaar. Het ging om de uitvoering van een Europese richtlijn. Het kb ter zake kreeg vrijdag in laatste lezing het fiat van de ministerraad. Naar alle waarschijnlijkheid verschijnt de tekst op 1 juni in het Staatsblad. Vanaf dan kunnen werknemers de extra maand aanvragen. Die zal enkel worden vergoed voor kinderen die na 8 maart van dit jaar zijn geboren of geadopteerd. (LOD)

Momenteel kan elke werknemer drie maanden ouderschapsverlof opnemen. Dat kan voltijds (per maand), halftijds of volgens een eenvijfde-formule. Het verlof kan door beide ouders afzonderlijk worden opgenomen voor kinderen tot twaalf jaar. De werknemers krijgt daarvoor van de RVA een maandelijkse uitkering van 693,20 euro voor een voltijdse onderbreking. In maart besliste de regering het ouderschapsverlof met een maand te verlengen per kind jonger dan twaalf jaar. Het ging om de uitvoering van een Europese richtlijn. Het kb ter zake kreeg vrijdag in laatste lezing het fiat van de ministerraad. Naar alle waarschijnlijkheid verschijnt de tekst op 1 juni in het Staatsblad. Vanaf dan kunnen werknemers de extra maand aanvragen. Die zal enkel worden vergoed voor kinderen die na 8 maart van dit jaar zijn geboren of geadopteerd. (LOD)